Ansökan om utträde ur Sveriges Arkitekter

Att vara medlem i Sveriges Arkitekter innebär att du är i ett sammanhang där många med samma intresse har gått samman. Det ger oss förmåga att förhandla om rimliga arbetsvillkor och att backa upp dig som medlem vid behov. En samlad arkitektorganisation är också det som bäst tillvaratar arkitektkårens intressen. Tillsammans gör vi det möjligt.

Lämnar du Sveriges Arkitekter är du inte längre en del av detta. Du går också miste om en rad förmåner kopplade till dig som person. Här några exempel:

Vill du missa allt det här?

 • Stöd i arbetslivet
  En av de viktigaste medlemsförmånerna är individuell rådgivning. Våra jurister ger professionella råd och förhandlingshjälp i alla frågor som rör din anställning, exempelvis anställningsvillkor, lön eller tjänstledighet. De kan också företräda dig vid arbetsrättsliga förhandlingar och vid tvister i domstol.
 • Inkomstförsäkring
  Med Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring har du möjlighet att få högst 80 procent av din ordinarie inkomst vid arbetslöshet. Ersättningen gäller lön upp till 100 000 kronor per månad under som mest 120 dagar. Räkna ut din ersättning.
 • Lön och statistik
  Saco lönesök och Sveriges Arkitekters lönestatistik ger tillsammans en heltäckande och aktuell bild som är ett stöd inför löneförhandlingen.
 • Branschkunskap
  Varje år ger vi ut en branschrapport som sammanfattar och analyserar läget i arkitektbranschen. I rapporten presenteras unika resultat. Som ansluten företagsmedlem har du möjlighet att ta del av allt vårt branschmaterial.
 • Kompetensutveckling
  Som medlem kan du ta del av vårt kompetensutvecklingsutbud.
 • Tidningen Arkitekten
  Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning kommer hem i brevlådan elva gånger per år.
 • Yrkestitlar
  Det är enbart du som är medlem som har rätt att inneha någon/några av yrkestitlarna SAR/MSA, LAR/MSA, SIR/MSA och FPR/MSA, en viktig och användbar medlemsförmån.
 • Övriga förmåner
  Sveriges Arkitekter samarbetar med olika aktörer för att ge dig som medlem fler förmåner, till exempel rabatt på bo- och medlemslån, förmånliga gruppförsäkringar och rabatt på försäkringar hos Folksam.

Vill du ändå gå ut Sveriges Arkitekter – fyll i formuläret nedan. Medlemskapet upphör sista dagen i månaden efter den månad utträdesanmälan inkommer till Sveriges Arkitekter. Tidigare inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

Ansökan om utträde ur Sveriges Arkitekter