Bli medlem - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter organiserar alla arkitekter: arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt eller planeringsarkitekt. Vi erbjuder ett medlemskap från studentlivet till pensionsåren som innehåller en rad förmåner.

Läs mer och ansök om att bli medlem här

Har du startat dina studier på en erkänd arkitektutbildning? Då kan du bli studentmedlem – gör din ansökan om studentmedlemskap här.

Medlemskapet kostar 300 kronor per månad  för helbetalande aktiv medlem. Studentmedlem betalar 25 kr, seniormedlem 75 kr (50 kr om du fyllt 75 år 2011 eller senare), utlandsmedlem 150 kr och passiv medlem 75 kr.

En av de viktigaste medlemsförmånerna är individuell rådgivning. Du kan kontakta Sveriges Arkitekters jurister för frågor om exempelvis lön, tjänstledighet eller upphandlingar.

I medlemskapet ingår inte automatisk anslutning till arbetslöshetskassa. Vill du bli medlem i a-kassan? Ansök om medlemskap i a-kassan hos AEA

Det är enbart medlemmar i Sveriges Arkitekter som får använda yrkestitlar. Läs mer om villkoren för dessa och ansök här.


Läs mer om


Tillfälligt medlemskap

Det har uppkommit ett behov av att bevilja personer tillfälligt medlemskap under tiden deras kompetens granskas av Universitets- och högskolerådet.

Medlemskapets förmåner

Inkomstförsäkring, facklig hjälp och företagsrådgivning samt tidningen Arkitekten i brevlådan 11 gånger per år. Det är några av fördelarna med att bli medlem i Sveriges Arkitekter.

Ansökan om passivt medlemskap 2017

Om du inte är yrkesverksam eller är arbetslös utan rätt till a-kassa kan du ansöka om passivt medlemskap. Passiv medlem kan du också vara om du är verksam inom ett område...

Så här ansöker du om medlemskap

Välkommen till Sveriges Arkitekter! Vi är fack- och branschorganisationen för alla arkitekter från alla fyra professionerna, byggnad, inredning, landskap och planering. För att bli medlem ska du ha examen från...

Ansökan om utlandsmedlemskap 2016

Är du medlem och bor eller jobbar utomlands? Då kan du beviljas utlandsmedlemskap, som kostar 150 kronor per månad. En utlandsmedlem har lägre avgift men inte rätt till förhandlingshjälp, juridiskt biträde eller...