Vi berikar din studietid utan att du blir fattigare, ett studentmedlemskap i Sveriges Arkitekter Studenterna kostar bara 25 kronor i månaden. Du får en stark organisation i ryggen som ger dig tillgång till personlig rådgivning, lönerekommendationer och studentförsäkring. Du får också insikt i branschen genom medlemstidningen Arkitekten.

Sveriges Arkitekter är arkitekternas, inredningsarkitekternas, landskapsarkitekternas och planeringsarkitekternas fack- och branschorganisation. Förbundet har en bred agenda – från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är att förbättra förutsättningarna för arkitekternas yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering. Det innebär till exempel att vi jobbar mycket för att påverka och hålla igång den arkitekturpolitiska debatten.

Som studentmedlem får du samma medlemsförmåner som fullbetalande medlemmar i Sveriges Arkitekter. I Sveriges Arkitekter Studenterna kan du dessutom bredda ditt nätverk och få perspektiv på din utbildning och framtida yrkesroll. Du kan arrangera och/eller delta på workshops/projekt med deltagare från landets alla arkitektutbildningar och du får chans att delta i och påverka den arkitekturpolitiska debatten.

Ansök om studentmedlemskap

 

Vill du veta mer? Kontakta kansliet, tel 08-505 577 00, eller studentsamordnare Nina.Maanmies@arkitekt.se, tel 08-505 577 44.


Från student till aktiv medlem

När du börjar jobba efter arkitektstudierna är det naturliga steget att bli aktiv medlem i Sveriges Arkitekter. Här kan du ansöka om medlemskap.