Ansökan om reducerad avgift

Du som har en inkomst som understiger 4 prisbasbelopp eller ligger mellan 4 och 8 prisbasbelopp har möjlighet att ansöka om en reducerad medlemsavgift.

Den reducerade avgiften för 2023 uppgår till 114 kronor per månad för dig som har en inkomst som understiger 4 prisbasbelopp. För dig som har en inkomst mellan 4 och 8 prisbasbelopp blir den reducerade avgiften 228 kronor per månad.

Den reducerade avgiften för 2023 baseras på den förväntade inkomsten för året. Alla inkomster räknas, även exempelvis a-kassa, sjuk – och föräldrapenning. Är du ansluten till Företagarservice kan du inte få reducerad avgift.

Ansökan gäller tidigast från den månad den inkommer och endast per kalenderår.

Ansökan om reducerad avgift 2024