Ansökan om reducerad avgift

Du som medlem med lägre inkomst, 15 000 – 30 000 kronor, har möjlighet att ansöka om en reducerad medlemsavgift.

Den reducerade avgiften för 2022 uppgår till 110 kronor respektive 220 kronor per månad och baseras på den förväntade inkomsten för året. Alla inkomster räknas, även exempelvis a-kassa, sjuk – och föräldrapenning. Är du ansluten till Företagarservice kan du inte få reducerad avgift.

Ansökan gäller tidigast från den månad den inkommer och endast per kalenderår.

Ansökan om reducerad avgift 2022