Medlemsavgifter

Vad kostar det att vara medlem i Sveriges Arkitekter? Det beror lite på. De här avgifterna gäller från och med 1 januari 2023.

Avgifter för yrkesverksamma medlemmar

Helbetalande: 342 kronor per månad.
Ansluten till Företagarservice: 171 kronor per månad. Bli medlem.

Avgift för studentmedlemmar

25 kronor per månad. Bli studentmedlem.

Avgift efter examen

171 kronor per månad (gäller under 1 års tid efter examensdatum, din Masterexamen).

Avgift för utlandsmedlemmar

171 kronor per månad. Ansök om utlandsmedlemskap.

Avgifter för seniormedlemmar

Seniormedlem, yrkesverksam: 228 kronor per månad
Seniormedlem, över 65 år och inte yrkesverksam: 114 kronor per månad
Seniormedlem, 75 år eller äldre: 83 kronor per månad

Arkitektseniorer som har upphört med sin yrkesverksamhet får avgiften sänkt. Du måste själv anmäla att du slutat jobba till Sveriges Arkitekters kansli.

Avgifter för passiva medlemmar

114 kronor per månad. Ansök om passivt medlemskap.

Reducerad avgift

Den reducerade avgiften för 2023 uppgår till 114 kronor per månad för dig som har en inkomst som understiger 4 prisbasbelopp. För dig som har en inkomst mellan 4 och 8 prisbasbelopp blir den reducerade avgiften 228 kronor per månad.

Den reducerade avgiften för 2023 baseras på den förväntade inkomsten för året. Alla inkomster räknas, även exempelvis a-kassa, sjuk – och föräldrapenning. Är du ansluten till Företagarservice kan du inte få reducerad avgift. Ansök om reducerad avgift.

Lokalföreningsavgift

Aktiva medlemmar (bokförda i Sverige) tillhör en lokalförening och betalar därför också en lokalföreningsavgift. Studenter tillhör en studentavdelning som inte tar ut avgift. Lokalföreningsvgiften bestäms av de enskilda lokalföreningarna och finansierar den lokalt drivna verksamheten. Mer information om lokalföreningarna.

Betala med autogiro

Det smidigaste sättet att betala din avgift är via autogiro. Du kan också få din räkning via e-faktura. I båda fallen slipper du då faktureringsavgiften på 25 kronor som tillkommer på fakturor via posten och Kivra. Autogiro anmäler du via länken nedan och e-faktura registrerar du via din egen internetbank.

Anslut dig till autogiro