Nominerade till arkitekturpris i Västmanland 2023

Publicerad: 2022-12-09

Nu är det klart vilka projekt som är nominerade till Arkitekturpris i Västmanland 2023.

De nominerade verken till arkitekturpris i Västmanland 2023 är:

  • Malmabergsparken med Matskogen, Västerås
  • Renoveringen av Verkstaden 22, Kopparlunden, Västerås
  • Brf Notuddsparken, Västerås
  • Kv Högne, Västerås

Malmabergsparken med Matskogen, Västerås

Malmabergsparken med Matskogen, Västerås.

Juryns motivering

I området mitt emot Malmabergsskolan, vid entrén till Malmabergsskogen, har en anonym gräsyta omvandlats till en prunkande, blommande park i det sydvända skogsbrynet, med ett spännande och nytt innehåll – en Matskog.

Tanken är att visa hur mycket som är ätbart i en skog, med frukter, bär och nötter. Det finns ungefär 50 olika slags ätbara växter som besökaren kan smaka på. Här blommar också ett överflöd av växter med olika färg och blomningstid, allt för att gynna bin och andra pollinerare.

Inbäddat i grönskan ligger en uppehållsplats, med bänkar och bord, och ett vackert fågelskåp som lockar besökaren att vandra vidare och upptäcka olika fåglar i Malmabergsskogen.

Sittplatser och stigar är utformade med hög tillgänglighet. Mer än 150 nya träd och buskar har planterats i biokol, en klimatsmart lösning som minskar mängden koldioxid i luften.

En ny mötesplats i stadsdelen, med ett spännande, vackert och matnyttigt innehåll som pedagogiskt visar temat hållbarhet, väl värt ett arkitekturpris.

Gestaltning parkytor: Petra Löfgren, Västerås stad

Gestaltning Matskogen: Philipp Weiss och Martin Gustafsson

Beställare: Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Renoveringen av Verkstaden 22, Kopparlunden, Västerås

Renoveringen av Verkstaden 22, Kopparlunden, Västerås.

Juryns motivering

Svenska Metallverkens huvudkontor från mitten av 1950-talet med dess påkostade fasader och interiörer i tidstypisk modernism har ett värde som särskilt uppmärksammas inom området Kopparlunden. Dess byggnader står som symbol för den expansiva tillverkningsindustrin som utgör grunden för det moderna Västerås.

Byggnaderna har varsamt renoverats både exteriört och interiört och fungerar idag som gymnasieskola och kontor. Material, kulörer och konstverk utgör tillsammans den helhet som påminner om Metallverkens glansdagar.

Ivar Johnssons skulpturgrupp familjen (1957) har fått nytt liv och en ny placering mitt på en väl gestaltad grönskande entréplats.

Projektet är ett bra exempel på när ursprungliga värden och kvaliteter identifieras och omhändertas till att få nytt liv. Byggnaderna kan fortsätta berätta sin historia och utgöra fundamentet för framtidens Kopparlunden. Ett projekt väl värt ett arkitekturpris.”

Arkitekt: Tore Bergqvist 1954

Kulturhistorisk inventering: Bäckman antikvariekonsult AB

Tillbyggnad/ombyggnad: Archus arkitekter

Landskapsarkitekt: Mälark

Beställare: Imperia Fastigheter

Brf Notuddsparken, Västerås

Brf Notuddsparken, Västerås.

Juryns motivering

Brf Notuddsparken adresserar två samtida frågeställningar som arkitekturfältet har att besvara. Dels frågan om att bygga för minskad klimatpåverkan och dels frågan om arkitektonisk estetik.

För att möta klimatfrågan är Brf Notuddsparkens två byggnadskroppar Svanenmärkta och FEBY Guld-certifierade. De är uppförda med stomme och fasad i trä och uppfyller passivhusstandard.

I konceptet ingår även exempelvis energiproduktion genom solceller, tillgång till bilpool och kvalitativa cykelparkeringsmöjligheter i bostadshusens bottenvåningar.

Gestaltningsmässigt är de två bostadshusen enhetliga men inte identiska. De grönlaserade träfasaderna pryds med enkla men genomtänkta detaljer och skuggspel. De påhängda balkongkonstruktionerna skänker liv och rytm åt volymerna. Sammantaget bildar gestaltningen en tidlös estetik som bör kunna tilltala över generationsgränser.

Bostadshusen inrymmer 41 lägenheter av varierande storlekar för att locka olika typer av människor. Utemiljön är genomarbetad i sin gestaltning och erbjuder olika typer av gårdsrum för sociala möten och odling. Byggnaderna fungerar väl med grannfastigheterna och bidrar således till ett sammanhållet intryck i omgivningen och utmed gång- och cykelstråket längs Notuddsparken. Ett projekt väl värt ett arkitekturpris.

Arkitekt: Okidoki Arkitekter

Landskapsarkitekt: 02LANDSKAP

Beställare: Bright Living

Kv Högne, Västerås

Kv Högne, Västerås.

Juryns motivering

Med Kv Högne förändras ett bortglömt hörn av Västerås innerstad till en levande och aktiv mötesplats med fokus på ekologisk och social hållbarhet. Kvarteret berikas med ett nytt innehåll av bostäder, verksamheter och offentliga rum samtidigt som den skickligt döljer ett parkeringshus i fyra plan. En möblerad social entré välkomnar hem boende och ger möjlighet till samvaro och hemarbete. Sociala ytor hittas även insprängda i varje bostadsplan och ger boende i mindre lägenheter en välkomnad bonusyta som kan nyttjas vid behov. I husets mitt har en grönskande oas tillskapats på garagets tak. Gården är inramad av låga volymer i två våningar och skapar en lugn mötesplats för boende med möjlighet till samvaro, lek, idrott och rekreation. Husets träfasad och sedumtak formar en bebyggelsemiljö i gränslandet mellan karakteristisk kvartersbebyggelse och lummig park.

Husets form väver ihop en komplex kombination av funktioner och hållbarhetsstrategier till en väl gestaltad helhet. Ett ambitiöst projekt som är väl värt ett arkitekturpris.

Arkitekt: Olov Gynt, White Arkitekter AB

Landskapsarkitekt: Carl Dolk, White Arkitekter AB

Ljusdesign: David Johansson, WSP

Beställare: Bostads AB Mimer

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Vinnare utsedd – Arkitekturpris i Västmanland 2024
Västmanland

Vinnare utsedd – Arkitekturpris i Västmanland 2024

Fredriksbergsbadet i Västerås vinner 2024 års Arkitekturpris i Västmanland. Det tillkännagavs vid Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöte den 8 april 2024.
Publicerad: