Norrköpings Krematorium vinner Östergötlands Arkitekturpris 2022

Publicerad: 2023-03-29

Juryn har enhälligt utsett Norrköpings Krematorium till vinnare av Östergötlands Arkitekturpris 2022.

Motiveringen lyder

Tillbyggnaden till Norrköpings Krematorium visar prov på en gestaltning som är omhändertagande om den känsliga kulturmiljön samtidigt som den möter dagens behov av en ökad kapacitet och nya tekniska lösningar. Tillägget uppvisar en tydlig samhörighet med arkitekten Kurt von Schmalensees ursprungliga 30-talsbyggnad utan att underkasta sig och bidrar till en vacker och självklar helhet. Tillbyggnaden är imponerande med fina materialval och klart avläsbar som ett senare tillägg.

Norrköpings Krematorium. Foto: Anders Ristenstrand.

Den ursprungliga byggnaden har samtidigt varsamt restaurerats så att tidigare rumsliga kvaliteter återskapats. Det höga fönstret i koret som togs bort vid ombyggnaden 1968 är nu på plats, den utvändiga loggian är återställd och har i tillbyggnadens fasad fått en väl gestaltad pendang. Även fasaden mot nordväst är välkomponerad med fint detaljerade glasöppningar som förutom att ge dagsljus till inomhusmiljön också utgör en fin fond till begravningsplatsen.

Den vackert utformade lanterninen verkar i sin gestaltning balanserande och gör tillbyggnadens placering i landskapet mer naturlig, interiört ger den kremationsrummet en betydelsefull värdighet.

Projektet som helhet hade kunnat nå ännu högre kvalitet om samma ambitioner som präglar byggnaden också lagts på lös inredning och markutformningen i byggnadens närhet. ”Smakfull, enkel, lugn och värdig arkitektur” var samtidens omdömen vid invigningen 1938. Detsamma kan utan vidare sägas om den kongeniala om- och tillbyggnaden som stod färdig 2022.

Norrköpings Krematorium

Arkitekt: Fredriksson arkitektkontor AB
Felix Freudenthal Lotz (UA), Mats Fredriksson, Amanda Rehn, Jasper Martens
Byggherre: Svenska Kyrkan, Norrköpings pastorat
Anders Carlsson
Entreprenör: SEFAB
Anders Arrelid, Daniel Frank

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter