Kv Eddan och Emblan vinner Östergötlands Arkitekturpris 2021

Publicerad: 2022-06-27

Juryn har enhälligt utsett Kv Eddan/Emblan i Linköping till vinnare av Östergötlands Arkitekturpris 2021!

Foto: Jansin & Hammarling

Motiveringen lyder:
Kvarteren Eddan och Emblan har genom sin utformning tillfört Linköping betydande kvaliteter ur ett stadsbyggnadsperspektiv.
Projektet har genomförts med imponerande hög byggnadskvalitet och erbjuder ett brett utbud av välplanerade hyreslägenheter i attraktivt läge. Kvarteren har utvidgat innerstaden med stor hänsyn till befintlig bebyggelse och utgör ett intressant tillägg i stadsmiljön.

De två nya kvarteren har tillkommit genom en lång process som inleddes med parallella uppdrag om parkeringshus/bostäder 2005 och har därefter ändrat innehåll och inriktning ett flertal gånger. Den nya bebyggelsen har funnit en stadsmässig form som bidragit till att innerstaden vuxit västerut.
Eddan/Emblan är tydligt definierade och har gestaltats med inspiration från, och med stor hänsyn till, omgivande strukturer och byggnader. Kvarteren är fint sammanhållna i färg och material samt uppvisar variationer och kontraster anpassade efter sitt sammanhang.

Den högre byggnaden i väster är inte enbart motiverad av den höga exploateringsgraden, den tillför också den accent och dissonans som gör bebyggelsen intressant. Färdigställandet innebär att gatukorsningen Drottninggatan/Djurgårdsgatan nu har fått en fjärde rätvinklig fasad, vilket ger förutsättningar för att i framtiden omvandla korsningen till en mer begriplig och formstark plats.

Bebyggelsen erbjuder ett brett utbud av välplanerade hyreslägenheter i ett attraktivt läge. Med den stora variationen av bostäder och lokaler riktar sig kvarteren till en bred målgrupp.
Parkeringsplatser är effektivt integrerade och omsorg har lagts på att skapa gröna gårdsmiljöer skyddade från stadens brus.

Projektet är väl gestaltat som stadsbyggnadsidé och har genomförts med imponerande hög byggnadskvalitet. Byggherren har på ett föredömligt sätt låtit kvalitet och långsiktighet prägla processen, inte minst genom att ursprungsarkitekten fått medverka som rådgivare under hela byggnationen.

Kv Eddan och Emblan, Linköping

Arkitekt: Tengbomgruppen AB
Jan Izikowitz (UA), Anders Fägner, Viktor Olsson, Martin Karlsson, Gunilla Gombrii (UA landskap)
Byggherre: AB Stångåstaden
Mats Persson, Jonas Våtz
Byggentreprenör: ED Bygg Sverige AB
Henrik Arnell, Daniel Larsson

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter