Foto: Göran Billesson.

Nykvarnsholmen vinner Östergötlands arkitekturpris 2020

Publicerad: 2021-03-08

Östergötlands arkitekturpris delas årligen ut till ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet och årets vinnare är Nykvarnsholmen i Linköping.

Foto: Göran Billesson.
Nykvarnsholmen. Foto: Göran Billesson.

Juryns motivering

”Nykvarnsholmen är ett positivt bidrag i Linköpings stadsmiljö med fokus på behov och värden för både människor och natur. På platsen möts natur, historia, pedagogik, teknik och estetik. Tekniska förutsättningar har vävts samman med värden för vistelse och ekologi till en helhet som respekterar och ansluter väl till sitt sammanhang.

Utformningen ger stöd för olika typer av användning av många målgrupper och framhäver platsens inneboende kvaliteter. Resultatet är en plats som bidrar med värden under hela året samt bjuder på en spänning i vattnets olika uttryck och funktioner.

Projektet ger inte bara värden på den specifika platsen utan även i ett större sammanhang, genom att vara en del av stadens planerade stadspark, skapa förutsättningar för ett mer levande vattendrag samt öka allmänhetens kunskap om biologi och historia. Projektet har gett mer än bara en plats och är en del i arbetet mot mer långsiktigt hållbara samhällen.”

Landskapsarkitekt beställare: Linda Moström, Stadsmiljökontoret Linköpings kommun.
Landskapsarkitekt konsult: Anders Eriksson och Anna Flack, WSP Sverige AB.
Beställare/Byggherre: Linköpings kommun i samarbete med Tekniska Verken.
Entreprenör: Peab Anläggning AB

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter