Stora torg i Eslöv. Foto: Werner Nystrand.
Verksamhet första halvåret 2022

Akademin för Landskapsarkitektur – våren 2022

Akademins arbete har fortgått i arbetsgrupper under våren 2022. Vi har haft två möten i Akademin varav ett behandlade tillsättningen av juryn för Landmärket, Sveriges arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur.

Landmärket

Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur tilldelas ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur.

Stora torg i Eslöv. Foto: Werner Nystrand.
Stora torg i Eslöv. Vinnare av Landmärket 2021. Foto: Werner Nystrand.

Vinnaren av Landmärket 2021 var Stora torg i Eslöv i Skåne av Sydväst arkitektur och landskap. Juryns motivering löd som följer:

En vacker förening av parkelement, plats för spring i benen och den handel som är torgets signum stödjer visionen av småstadens hjärta. Vinnaren visar vad politisk vilja i kombination med en inspirerande, platsanpassad arkitektur kan åstadkomma. Den belyser också vad det offentliga rummet kan ge invånarna tillbaka, i form av upplevelser och stolthet, när parkeringar och körfält får lämna plats åt vardagsliv och evenemang.

Övriga nominerade till Landmärket 2021 var: Brf Vivas gårdar, Göteborg av 02landskap; Clemenstorget, Lund av White och Vårbergstoppens lekplatser, Stockholm av LAND.

Nu startar juryarbetet att välja ut Sveriges bästa landskapsarkitektur 2022. I juryn sitter i år:

  • Jeanette Nilsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Afry (ordförande).
  • Martin Arfalk, landskapsarkitekt LAR/MSA, Mandaworks.
  • Ann-Sofi Noring, styrelseledamot CIMAM/ledamot Kungliga Konstakademien.
  • Emily Wade, landskapsarkitekt LAR/MSA, Landskapslaget/adjungerad professor SLU.

Föreslå din favorit helst före den 20 augusti.

Nordiskt uttalandet om kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina släppte de nordiska medlemsorganisationerna för landskapsarkitektur ett gemensamt fördömande av den ryska invasionen:

  • We stand in solidarity with the Ukrainian people and our colleagues in the profession of landscape architecture during this dark chapter in Europe’s history.
  • We mourn the loss of life and urge all parties involved to act in the interest of an immediate end to the human suffering and ecological devastation brought by the war.
  • We express our solidarity with the millions forced to leave both homes and the landscapes of their childhood behind.
  • We demand that the Russian government immediately withdraws its troops and respects Ukraine’s right to exist as a sovereign state.

Sveriges arkitekter stödjer också arkitekter och arkitektstudenter från Ukraina på många sätt. Läs mer om det arbetet.

Oyster 2022

Efter uppehåll på grund av Covid-19 pandemin är Oyster äntligen tillbaka! Oyster-seminariet planeras hållas på Färgfabriken den 2 december i år. Mer information kommer.

Hållbarhetsseminarium

Akademin har under våren medverkat i programmering och planering av hållbarhetsseminariet Vägen Framåt och kommer också att representeras genom medverkan i en panel under seminariet. Hållbarhetseminariet äger rum den 25 augusti på Färgfabriken i Stockholm.

Landskap NU

Arbetet med landskap NU är i full gång. Vi har fått in många spännande projekt men vill gärna se flera! Sista datum för bidrag är 15 oktober 2022.

Landskap NU är en digital plattform och komande publikation om nutida svensk landskapsarkitektur.

Under 2021 har en arbetsgrupp bestående av Ann-Sofi Högborg, Göran Lindberg, Sofi Unnersjö, Emilia Molin och Sara Tärk arbetat med projekt Landskap NU och i december 2021 publicerades på Sveriges arkitekters hemsida en start för projektet med 25 spännande anläggningar. Hemsidan ska vara en plattform som speglar vad som är på gång inom samtida svensk landskapsarkitektur men fungerar också som en insamling av intressanta projekt som kommer att bilda en bas för en publikation som kommer att ges ut i samband med världskongressen IFLA 2023 med Sverige och Kenya som värdnationer.

Gå in på hemsidan och ta del av materialet och lägg upp era mest intressanta projekt med chansen att komma med i den framtida publikationen.

Internationella frågor

IFLA World

I Augusti åker en delegation av landskapsarkitekter från Sverige till Gwangju i Sydkorea för att delta i årets IFLA World Congress. Här kommer vi även, tillsammans med Architectural Association of Kenya (AAK), att ta över stafettpinnen för IFLA WC 2023. Årets IFLA World Congress har temat Re:Public.

I samband med kongressen hålls även IFLA World Council där bland annat en ny IFLA World EXCO kommer att väljas. Johan Folkesson, Emma Lundborg och Linus Fredriksson från akademin för landskapsarkitektur kommer att delta för att representera Sverige.

IFLA World Congress 2023

Zebror i Nairobi National Park i Kenya.

Arkitektstudenter se hit. I höst drar arbetet igång med att planera den Student Charrette som kommer att hållas i samband med världskongressen i Sverige och Kenya 2023. Med stöd från Svenska Institutet kommer även samarbetet mellan studenter och lärare från SLU och Jomo Kenyatta University i Kenya att fortsätta utvecklas. Är du student och intresserad av att vara med i detta arbete, kontakta pia.jonsson@arkitekt.se.

Partner IFLA WC 2023

Är du intresserad av att bli partner till världskongressen 2023? Vi öppnar nu upp möjligheten att gå in som aktivitetspartner där du blir del av kongressen och vårt internationella nätverk. Som partner deltar du i ett unikt tillfälle där du får både internationell publicitet, ökad kompetensutveckling och möjlighet till samarbete med kollegor i branschen, både nationellt och internationellt. För mer info kontakta johanna.good@arkitekt.se.

Samarbete med tidningen Landskab

Den nordiska tidskriften Landskab ges ut av Danska Landskapsarkitektförbundet i samarbete med Akademisk Arkitektförening i Danmark. Redaktionsarbetet är stationerat i Köpenhamn och det redaktionella språket är danska. Tidskriften har fokus på landskap och speglar vad som sker inom den nordiska landskapsarkitekturen.
I redaktionskommittén finns en representant från respektive nordiskt land. Kommitténs uppdrag är att komma med uppslag på teman, artiklar och illustrationer mm till tidskriften. Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur har gett Sabina Richter, landskapsarkitekt LAR/MSA, i uppdrag att representera Sverige i redaktionskommittén.

Har du tips eller idéer på något som skulle vara intressant att publicera i tidskriften så kontakta mycket gärna Sabina Richter via e-post: sabina@02landskap.se.