Vägen framåt – Sveriges Arkitekters hållbarhetsseminarium

Välkommen till Sveriges Arkitekters hållbarhetsseminarium 25 augusti 2022. Seminariet blir ett tillfälle att mötas tvärdisciplinärt och inspireras av varandra för att gemensamt rusta oss för en mer ledande roll i klimatkrisen.

Seminariet är en del i Sveriges Arkitekters satsning på miljömässig hållbarhet i kurser och event.

Program

Moderator för block 1–3 är Veronica Hejdelind. Veronica Hejdlind driver HallemarHejdelind och har tidigare bland annat jobbat på Arwidssonstiftelsen, Arkdes och Nationalmuseum. Hon skriver om bostadspolitik, hållbarhet och cirkulär ekonomi, om bostaden som social rättighet och vikten av att bygga stad för ett fysiskt aktivt liv.

Moderator för block 4 är Helena Bjarnegård, riksarkitekt och landskapsarkitekt MSA.

Block 1: Det är bråttom

 • 9.00–9.10 Förbundsdirektör Tobias Olsson introducerar dagen.
 • 9.10–9.30 Byggsektorns dilemma
  Frida Görman IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • 9.30–9.45 Fler måste göra mer! Hur arbetar förbundet med politiska påverkan för en bättre styrning?
  Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef Sveriges Arkitekter.
 • 9.45–10.00 Arkitekten i omställningen
  Helena Bjarnegård, riksarkitekt och landskapsarkitekt MSA.
 • 10.00–10.30 Paus

Block 2: Mod att bromsa, mod att leda

 • 10.30–10.50 Vad krävs? Vad behöver göras för att minska green wash och öka arkitektur, klimat- och biovärden?
  Pernilla Hagbert doktor i arkitektur, KTH.
 • 10.50–11.10 Målkonflikter och skalproblematik. Svårigheter att styra och mod att tänka om.
  Per Blomberg, SAR/MSA och biolog Kristianstad.
 • 11.10–11.30 Fri- och grönyta i ett systemtänk. Läka ihop brutna samband. Träd, krontäckning, växtbäddar för stadsvärde och CO2-bindning.
  Anton Spets, stadsträdgårdsmästare Borås.
 • 11.30–11.55
  Vad behöver hända? Beställarperspektivet på att bruka det vi redan har, börja transformera i stor skala. Affären i detta.
  Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan.
 • 11.55–13.00 Lunch

Block 3 – Vägen mot transformation

 • 13.00–13.15 Exempelinzoomning IA/produktsidan med fokus på materialflöden, utmaningar och möjligheter med lokal produktion.
  Simon Anund, Creative Director Verk.
 • 13.15–13.30 Exempelinzoomning cirkularitet i inredning och byggnad.
  Ylva Åborg SAR/MSA Fojab arkitekter.
 • 13.30–13.50 Samverkan för snabbare omställning i LFM30, klimatberäkning och kort verktygsoverview, undvika greenwash. Jeanette Nilsson, LAR/MSA Afry.
 • 13.50–14.05 Återbruk av betong och betongstommar – lärdomar från forskning till praktik.
  Erik Stenberg, arkitekt SAR/MSA, KTH.
 • 14.05–14.30 Transformation av och i praktiken.
  Samtal med moderator Jelena Mijanovic.
 • 14.30-15.00 Paus

Block 4: Vägen framåt

 • 15.00–15.15 I fas med verktygen – att som arkitekt verka i komplexitet och förändring.
  Karin Löfgren, Phd arkitekt SAR/MSA och Yvan Ikhlef, SAR/MSA, AIX arkitekter.
 • 15.15-15.30 Exempelinzoomning stadsbyggnad – klimatverktyg för tidiga skeden
  Tobias Nordström FPR/MSA Spacescape.
 • 15.30–15.35 Exempelsamling återbruk/cirkularitet.
  Moa Broman Arkitekt LAR/MSA, Laura-Kristine Bergman Arkitekt LAR/MSA, Mareld Landskapsarkitekter
 • 15.35–16.05 Best practice.
  Architects Declare.
 • 16.05–16.35 Panel med moderator riksarkitekt Helena Bjarnegård LAR/MSA samt förtroendevalda ur Sveriges Arkitekters fyra akademier: Tove Sjöberg SIR/MSA, Jelena Mijanovic SAR/MSA, Ulrika Åkerlund LAR/MSA, Ulrika Signal FPR/MSA samt Maija Virkki, ordförande Sveriges Arkitekter studenterna.
 • 16.30–16.45 Summering och avslut.
  Tobias Olsson och Margareta Wilhelmsson.
 • 16.45–19.00 Mingel

Programmet är framtaget i samarbete med Sveriges Arkitekters fyra akademier – Inredningsarkitektur, Arkitektur, Landskapsarkitektur, och Fysisk planering utifrån en analys av vilken kunskap arkitekter efterfrågar i omställningen. Upplägget berör viktiga aspekter av en miljömässigt hållbar praktik – från modig stadsplanering till konkreta verktyg och modeller för klimatanpassning och cirkularitet.

Med reservation för ändringar.

Anmälan är stängd – fullbokat.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Dialogmöte om arkitekturpolicy i Halmstad kommun
Event

Dialogmöte om arkitekturpolicy i Halmstad kommun

Halmstads kommun ska ta fram en arkitekturpolicy som ska gälla i hela samhällsbyggnadsprocessen; planprogram, planbesked, detaljplan, markanvisningar och bygglov.

Datum::
The City as a resource
Stockholms Arkitektförening

The City as a resource

Lecture by Birk Folke Daugaard, Cobe. Stockholms Arkitektförening.

Datum::
A-Prat Cirkularitet & återbruk
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

A-Prat Cirkularitet & återbruk

Sveriges Arkitekter Västra Götaland välkomnar medlemmar till Folk för nästa A-Prat.

Datum::