Tack till våra sponsorer

Ett varmt tack till de sponsorer och samarbetspartners som gör vår medverkan på H22 möjlig.

Den här satsningen bygger på goda samarbeten och generösa stöd från många. Utan er hade det inte varit möjligt.

Varmt tack till:

 • Designprogrammet
 • Derome
 • Hälsinge Takspån
 • Informationsteknik
 • Kulturförvaltningen Helsingborg
 • MINT AB
 • NOLA
 • Region Skåne
 • Skogsindustrierna 
 • Sluta Gräv
 • Splendor Plant
 • Svenska Institutet
 • Örsjö belysning
 • Studenter och volontärer