Sveriges Arkitekter på H22 Helsingborg

Sveriges Arkitekter Skåne deltar på City Expo H22 i Helsingborg mellan den 30 maj – 3 juli 2022.

Vi skapar en mötesplats, ”Parapeten – arkitektur, form och design”. Platsen relaterar till utställningen H55 och H99 och har därmed en självklar tradition i att vara en kreativ arena för arkitektur, form och design.

Mötesplatsen på Parapeten visar en riktning framåt, där tradition möter identitet och människan står i centrum. Parapetens historia och särart sätter ramen för vår mötesplats, där fokus är samtal om vad arkitektur gör och kan göra – med målet att bredda blicken på arkitektur för och med många besökare.

Vi håller till utomhus invid H55-paviljongen ute på Parapeten. Mötesplatsen ska fungera för såväl enskilda som grupper liksom spontana eller planerade besök. Under expo kommer också ett antal event att genomföras på platsen, vissa i samarrangemang med andra parter och andra med Sveriges Arkitekter som avsändare.

Film och utställning

På mötesplatsen visar vi en nyinspelad film om arkitektur i Skåne, framtaget av MINT AB. Filmens utgångspunkt är Skånes Arkitekturpris (ett samarbete mellan Region Skåne och Sveriges Arkitekter Skåne) som speglar vad många arkitekter och beställare i Skåne har skapat under de senaste 20 åren. Som komplement till filmen tar vi, tillsammans med Region Skåne, fram en katalog som presenterar alla pristagare genom åren.

Vi visar en nytolkning av landskapsarkitekten Per Fribergs legendariska pergola som blir en blinkning till H55. Tolkningen av pergolan och platsens gestaltning har gjorts av Karin Sundberg Arkitektur AB. Här kan man slå sig ner för att samtala, fika eller bara koppla av. På platsen visar vi utställningen Woodlife som handlar om trä som byggnadsmaterial och identitetsbärare, tillsammans med en lekfull paviljong och sandlåda. Produktion Svenskt trä och Svenska institutet tillsammans med Sveriges Arkitekter.

Övriga partners i mötesplatsen är Svensk Form, som visar utställningen UNG Svensk Form 2022 och Helsingborgs museum som visar en utställning om H55, båda inne i paviljongen.

Välkomna!

Sveriges Arkitekter Skåne