Delta på vår mötesplats – eventerbjudande H22

Sveriges Arkitekter Skåne, i samarbete med Sveriges Arkitekter, deltar i H22. Vi vill fylla platsen med samtal kring vårt ämnesområde och erbjuder därför möjlighet att delta i vår satsning på arkitektur, form, design.

Mellan den 30 maj – 3 juli 2022 erbjuder vi vår mötesplats ”Parapeten – arkitektur, form och design” utomhus intill H55 paviljongen, till dig som är sponsor eller annan aktör med koppling till arkitektur, form och design. Mötesplatsen vänder sig till en nationell och internationell publik med synlighet och möjlighet till nätverksbyggande med arkitekter, akademi med flera.

Eventerbjudande

Ramar

 • Event som genomförs ska vara relaterade till arkitektur, form och design.
 • Varje event ska rymmas inom en 3-timmars period, med maximal längd på den publika delen om 2 timmar. Slottar är klockan 10.00-13.00 och 14.00–17.00 om inget annat överenskommes.

Grundkostnad

 • Grundkostnaden för varje event är 5 000 kronor.

I grundkostnaden ingår:

 • Hyra och el och wifi som finns tillgänglig genom stadens öppna nätverk.
 • Viss teknik i form av en ljudanläggning samt en projektor för ev bildvisning.
 • En värd för platsen som informerar och bistår med praktikaliteter på platsen. För event med fler än 20 personer tillkommer kostnad för ytterligare personal enligt överenskommelse (500 kr/tim och person).

Praktiska frågor

 • Området, inklusive utställningarna i H55-paviljongen och i närområdet, kommer att vara tillgängligt för andra besökare under pågående event. 
 • Eventen sker i huvudsak utomhus. Vi kan erbjuda två olika sittmöjligheter. Cirka 20 platser i biosittning på bänkar under tak med möjlighet till bildvisning, alternativt cirka 30 platser vid långbord i pergola. Det kommer också finnas extra pallar om man så önskar och en trappa/sittgradäng för mer informella möten.
 • Arrangören organiserar själv catering i den mån man önskar sådan. Alkoholservering är inte tillåtet.

Kommunikation

 • Sveriges Arkitekter Skåne kommunicerar eventet i sin vecko-kommunikation via e-post och sociala medier. Eventen kommer också att kommuniceras till H 22:s kommunikationsavdelning för eventuell spridning i deras kanaler.
 • Arrangören står själv för eventuella anmälningar och ytterligare PR. All kommunikation om event från arrangör ska innehålla information om att eventet genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne på H22 och inkludera Sveriges Arkitekters logga.

Kontaktperson

Caroline Dahl
caroline.dahl@arkitekt.se
072-213 15 30