Seminarier och workshops

Projektet Framtidsbilder för Ukraina är ett initiativ från Sveriges Arkitekter som stöds av Svenska Institutet. Det har gjort det möjligt att erbjuda kostnadsfria seminarier och workshops.

Projektet genomförs i dialog med Riksarkitekten, Boverket, Arkdes, RAÄ och Göteborgs stad. Här de aktiviteter som hittills har genomförts:

  • 28 september 2022 med Arkdes i Stockholm om Boende för 5 miljoner internflyktingar.
  • 10 november 2022 med RAÄ och Europa Nostra Sverige i Stockholm om kulturarvet som minne och resurs.
  • 21 mars 2023 om den transformation av arkitektyrket som krigets trauma kan leda till.
  • 1 juni 2023 om planering för hållbar återuppbyggnad med Göteborgs stad i Göteborg.
  • Oktober 2023 (prel.) Konferens i Ukraina om samarbete för återuppbyggnad.