Branschrapporten 2018 – minskat bostadsbyggande slår mot arkitekterna

Publicerad: 2018-09-18

Sveriges Arkitekters branschrapport visar att arkitektföretagen påverkas när bostadsbyggandet saktar ner.

Sveriges Arkitekters branschrapport visar att arkitektföretagen påverkas när bostadsbyggandet saktar ner. Efter flera rekordår med överhettad konjunktur är arkitektbranschen nu på väg mot normalläge. De senaste två årens rapporter visar en bransch som knappt har kapacitet för den glödheta bostadskonjunkturen. Det har lett till brist på arbetskraft och högt tryck på medarbetarna. Den långsammare takten som vi nu ser är alltså på snudd efterlängtad.

– Vi går från rekordomsättning till en sund och normal nivå. Nu finns tid för eftertanke i ett läge där omsättningen för samhällsfastigheter ökar och humanistiska värden ska tas om hand på ett klokt sätt, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef och ansvarig för branschrapporten.

Branschrapporten visar en arkitektbransch i förändring. Den pågående konsolideringen gör stora företag ännu större och utrustade med fler kompetenser. De nationella gränserna blir otydligare när svenska samhällsbyggnadsföretag köper utländska och vice versa. Svenska arkitektföretag tar dessutom allt större kliv ut på den internationella marknaden. I rapporten svarar hela 15 procent att de exporterar sin tjänster.

Arbetslösheten bland Sveriges Arkitekters medlemmar är fortfarande under en procent, men antalet personer som varslats och som beviljats inkomstförsäkring har ökat, även om det handlar om mycket låga nivåer. I fjol var det 87 procent av företagen som planerade att anställa fler medarbetare. I år är det knappt hälften, 44 procent. Marknaden är dock fortfarande god och avmattningen gäller framför allt bostäder för höginkomsttagare.

Ladda ner rapporten i listan intill.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dystert och osäkert i konjukturmätning
Branschrapport

Dystert och osäkert i konjukturmätning

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät för i år. Osäkerheten inför framtiden är stor.
Publicerad:
Optimismen viker bland arkitektföretagarna
Branschrapport

Optimismen viker bland arkitektföretagarna

I Sveriges Arkitekters branschrapport pekar konjunkturpilarna åt olika håll. Efter ett starkt 2021 är företagarna mindre optimistiska inför framtiden. Samtidigt faller omsättning, beläggning och vinst från höga nivåer och arbetslösheten är fortsatt låg.
Publicerad:
Arkitektbranschens kris kom av sig
Branschrapport

Arkitektbranschens kris kom av sig

Nu är den här – Sveriges Arkitekters årliga branschrapport. Den visar att pilarna pekar uppåt igen efter förra årets nedgång. Företagarna ser positivt på framtiden, men det finns anledning till oro.
Publicerad: