Dystert och osäkert i konjukturmätning

Publicerad: 2023-05-29

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät för i år. Osäkerheten inför framtiden är stor.

Istället för en stor branschrapport gör Sveriges Arkitekter i år flera mindre konjunkturmätningar i form av enkäter till anslutna till Sveriges Arkitekters Företagarservice.

Vi har mycket att göra just nu men vi känner en stor osäkerhet inför hösten.

Kommentar från enkätens fritextsvar

Resultatet från den första enkäten stämmer överens med de larmrapporter som övriga byggbranschen kommer med. Beläggningsgraden sjunker och underkonsulternas uppdrag minskar. Färre företag tar emot praktikanter. Inför 2024 är osäkerheten stor, även om något fler tror på oförändrad beläggningsgrad då.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Optimismen viker bland arkitektföretagarna
Branschrapport

Optimismen viker bland arkitektföretagarna

I Sveriges Arkitekters branschrapport pekar konjunkturpilarna åt olika håll. Efter ett starkt 2021 är företagarna mindre optimistiska inför framtiden. Samtidigt faller omsättning, beläggning och vinst från höga nivåer och arbetslösheten är fortsatt låg.
Publicerad:
Arkitektbranschens kris kom av sig
Branschrapport

Arkitektbranschens kris kom av sig

Nu är den här – Sveriges Arkitekters årliga branschrapport. Den visar att pilarna pekar uppåt igen efter förra årets nedgång. Företagarna ser positivt på framtiden, men det finns anledning till oro.
Publicerad:
Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök
Branschrapport

Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje år sedan 2015. I år är den annorlunda utformad än tidigare; ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro vi alla lever i på grund av coronapandemin.
Publicerad: