Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök

Publicerad: 2020-12-01

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje år sedan 2015. I år är den annorlunda utformad än tidigare; ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro vi alla lever i på grund av coronapandemin.

Branschrapport 2020
Alla pilar pekar neråt i Sveriges Arkitekters branschrapport 2020.

Rapportens första del visar att den brist på visshet som präglat 2020 har gett negativt avtryck i arkitektbranschen. Såväl omsättning som rörelsemarginal minskar, arvodena är pressade, projekt skjuts upp eller ställs in. Arbetslösheten för Sveriges Arkitekters medlemmar har ökat rejält – förvisso från ytterst låga nivåer – och är nu den högsta på 15 år.

Allt inte nattsvart

Samtidigt är inte läget nattsvart i hela branschen. Mindre företag är generellt mer optimistiska i vår sysselsättnings- och arvodesenkät. De svarar i högre grad att beläggningsgraden är tillfredsställande och vissa planerar att anställa nya medarbetare inom det närmaste halvåret. Större företag (fler än 50 företag) har varslat eller sagt upp i större utsträckning och flera svarar också att de har sänkt sina arvoden. Orsakerna till de mindre företagens ljusare syn är dels att de har låga overheadkostnader och mindre projekt som inte är lika konjunkturkänsliga, dels att fler privatpersoner har anlitat arkitekter – och då i första hand små arkitektföretag.

Resiliens, i kombinationen motståndskraft och anpassningsförmåga, är en nyckel till framgångsrikt företagande.

Marknaden för lokaler, både kommersiella och offentliga, har dykt under året. Majoriteten av arkitektföretagen ser små möjligheter att få uppdrag att rita exempelvis hotell, handel och industri liksom även skolor och andra samhällsfastigheter. Fler företag ger positiva svar i fråga om bostäder. Bostadsbyggandet har varit relativt stabilt – och ökade faktiskt under de första sex månaderna – där investeringsstöd till hyres- och studentbostäder bidrar till det ökade byggandet av hyresrätter.

Behöver rusta sig

Bostadsbyggandet beräknas dock minska 2021. Tillsammans med övriga nedåtgående siffror står det klart att arkitektföretagen behöver rusta sig. I mening att stötta våra företagande medlemmar har vi bjudit in branschföreträdare som tar sig an varsitt ämne med bäring på arkitektföretagens framtid. Deras sammanlagt 13 kapitel är branschrapportens andra del.

Flera av författarna återkommer till resiliens, i kombinationen motståndskraft och anpassningsförmåga, som en nyckel till framgångsrikt företagande. Alltså att noga hålla koll på de globala megatrenderna liksom på de mindre lokala och snabbt ställa om utifrån omvärldsförändringar. Utveckla yrkesrollen genom att lägga till exmpelvis digitala kunskaper och förståelse för affären, men behåll kärnvärdet i arkitektens kompetens – den visionära förmågan att gestalta rum i olika skalor.

Om rapporten

Sveriges Arkitekter har gett ut en årlig branschrapport sedan 2015, som stöd till våra företagande medlemmar. Den bygger på förbundets statistik, främst vår arvodes- och sysselsättningsenkät, och externa data från exempelvis UC och Boverket som analytiker Carina Unger, Serofia, bearbetar.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dystert och osäkert i konjukturmätning
Branschrapport

Dystert och osäkert i konjukturmätning

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät för i år. Osäkerheten inför framtiden är stor.
Publicerad:
Optimismen viker bland arkitektföretagarna
Branschrapport

Optimismen viker bland arkitektföretagarna

I Sveriges Arkitekters branschrapport pekar konjunkturpilarna åt olika håll. Efter ett starkt 2021 är företagarna mindre optimistiska inför framtiden. Samtidigt faller omsättning, beläggning och vinst från höga nivåer och arbetslösheten är fortsatt låg.
Publicerad:
Arkitektbranschens kris kom av sig
Branschrapport

Arkitektbranschens kris kom av sig

Nu är den här – Sveriges Arkitekters årliga branschrapport. Den visar att pilarna pekar uppåt igen efter förra årets nedgång. Företagarna ser positivt på framtiden, men det finns anledning till oro.
Publicerad: