Branschrapport 2016

Publicerad: 2016-09-23

Bostadsbyggandet gör att arkitektbranschen går för högtryck. Det visar Sveriges Arkitekters branschrapport 2016. Men de goda tiderna har ett pris – brist på arkitekter som ritar och planerar.

Branschrapporten visar att nära 40 procent av arkitektföretagen uppskattade sin beläggning till mellan 91 och 100 procent i maj i år. Samtidigt är arbetslösheten bland Sveriges Arkitekters 0,6 procent och både företag och kommuner vittnar om att det är huggsexa om framför allt arkitekter med några års yrkeserfarenhet.

Det är bostadsbyggandet som är orsaken till högkonjunkturen. Det kommer att sakta in något framöver, enligt branschrapporten, men i ganska långsam takt. Skolor och vårdbyggnader är två andra sektorer där arkitektbranschen har gott om både ny- och ombyggnadsuppdrag.

Arkitektbranschen är relativt liten med en total omsättning på 8,3 miljarder kronor. Den har ändå stor betydelse i och med att arkitektarbetet har så stor påverkan på slutresultatet och därmed de långsiktiga fastighetsvärdena. Fastigheter står för 50 procent av landets samlade förmögenhet.