Branschrapport 2016

Publicerad: 2016-09-23

Bostadsbyggandet gör att arkitektbranschen går för högtryck. Det visar Sveriges Arkitekters branschrapport 2016. Men de goda tiderna har ett pris – brist på arkitekter som ritar och planerar.

Branschrapporten visar att nära 40 procent av arkitektföretagen uppskattade sin beläggning till mellan 91 och 100 procent i maj i år. Samtidigt är arbetslösheten bland Sveriges Arkitekters 0,6 procent och både företag och kommuner vittnar om att det är huggsexa om framför allt arkitekter med några års yrkeserfarenhet.

Det är bostadsbyggandet som är orsaken till högkonjunkturen. Det kommer att sakta in något framöver, enligt branschrapporten, men i ganska långsam takt. Skolor och vårdbyggnader är två andra sektorer där arkitektbranschen har gott om både ny- och ombyggnadsuppdrag.

Arkitektbranschen är relativt liten med en total omsättning på 8,3 miljarder kronor. Den har ändå stor betydelse i och med att arkitektarbetet har så stor påverkan på slutresultatet och därmed de långsiktiga fastighetsvärdena. Fastigheter står för 50 procent av landets samlade förmögenhet.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dystert och osäkert i konjukturmätning
Branschrapport

Dystert och osäkert i konjukturmätning

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät för i år. Osäkerheten inför framtiden är stor.
Publicerad:
Optimismen viker bland arkitektföretagarna
Branschrapport

Optimismen viker bland arkitektföretagarna

I Sveriges Arkitekters branschrapport pekar konjunkturpilarna åt olika håll. Efter ett starkt 2021 är företagarna mindre optimistiska inför framtiden. Samtidigt faller omsättning, beläggning och vinst från höga nivåer och arbetslösheten är fortsatt låg.
Publicerad:
Arkitektbranschens kris kom av sig
Branschrapport

Arkitektbranschens kris kom av sig

Nu är den här – Sveriges Arkitekters årliga branschrapport. Den visar att pilarna pekar uppåt igen efter förra årets nedgång. Företagarna ser positivt på framtiden, men det finns anledning till oro.
Publicerad: