Optimismen viker bland arkitektföretagarna

Publicerad: 2022-11-08

I Sveriges Arkitekters branschrapport pekar konjunkturpilarna åt olika håll. Efter ett starkt 2021 är företagarna mindre optimistiska inför framtiden. Samtidigt faller omsättning, beläggning och vinst från höga nivåer och arbetslösheten är fortsatt låg.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Se när branschrapporten 2022 presenteras.

– Oron bland våra medlemmar har ökat i höst. De ser inställda eller avbrutna projekt och varslen ökar kraftigt. Arkitektkåren är som kanariefågeln i gruvan, de finns med så tidigt i processen att de är en bra indikator på konjunktursvängningar, säger chefsjurist Jens Andersson.

Sveriges Arkitekter har gett ut en branschrapport sedan 2015. Under denna period har arkitekterna haft goda år där problemet har varit stress på grund av den höga beläggningsgraden. Nu är branschen, liksom övriga världen, på väg in i en lågkonjunktur och byggandet faller. Boverket räknar till exempel ner sin prognos till knappt 40 000 påbörjade bostäder 2023.

Arkitektbranschen är väldigt konjunkturkänslig och det kan gå snabbt när marknaden bromsar in. Som förbund jobbar vi med att alltid finnas där för våra medlemmar i både med- och motgång

Jens Andersson, chefsjurist.

I förbundets arvodes- och branschenkät syns tecken på att läget är lugnare än i fjol. Enkäten skickas ut till de företagande medlemmarna, och deras prognoser för både beläggningsgrad, omsättning och vinst är lägre. Under nästa år förväntar företagarna sig ytterligare avmattning till följd av konjunkturens utveckling.

Jens Andersson, chefsjurist. Foto: Jonas Malmström.

Makroanalysen i branschrapporten, skriven av Söderberg & Partners, spår en ganska mild lågkonjunktur som snart återhämtar sig. Sverige har fortfarande ett stort behov av bostäder och av offentliga investeringar.

– Arkitektbranschen är väldigt konjunkturkänslig och det kan gå snabbt när marknaden bromsar in. Som förbund jobbar vi med att alltid finnas där för våra medlemmar i både med- och motgång, säger Jens Andersson.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dystert och osäkert i konjukturmätning
Branschrapport

Dystert och osäkert i konjukturmätning

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät för i år. Osäkerheten inför framtiden är stor.
Publicerad:
Arkitektbranschens kris kom av sig
Branschrapport

Arkitektbranschens kris kom av sig

Nu är den här – Sveriges Arkitekters årliga branschrapport. Den visar att pilarna pekar uppåt igen efter förra årets nedgång. Företagarna ser positivt på framtiden, men det finns anledning till oro.
Publicerad:
Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök
Branschrapport

Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje år sedan 2015. I år är den annorlunda utformad än tidigare; ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro vi alla lever i på grund av coronapandemin.
Publicerad: