Kritikerpriset - Sveriges Arkitekter
Mark Isitt – vinnare av Kritikerpriset 2018.

Mark Isitt – vinnare av Kritikerpriset 2018. Foto: Magnus Gotander.

Kritikerpriset premierar den bästa arkitekturanalysen eller insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering. Det delas ut varje år på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala.

Sveriges Arkitekter har instiftat priset för att uppmuntra arkitekter, journalister, författare, med flera, att recensera, debattera och analysera svensk arkitektur. Kritikerpriset tilldelas upphovspersonen till den bästa arkitekturanalysen som publicerats under senaste året eller till den eller de som gjort den mest anmärkningsvärda insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering under de senaste åren.

Jurymedlemmar 2019 är:

Ana Betancour, arkitekt SAR/MSA
Mattias Kärrholm, arkitekt SAR/MSA
Sune Nordgren, curator
Katarina Rundgren, arkitekt SAR/MSA
James Taylor-Foster, journalist och curator
Sekreterare: Elisabet Näslund


Tidigare Kritikerpristagare


Kritikerpristagare 2014 – 1986

Tidigare vinnare av Kritikerpriset

Kritikerpriset instiftades 1985 och har delats ut sedan 1986. Här listas samtliga mottagare av priset mellan 1986 och 2014.