Kritikerpriset

Kritikerpriset premierar den bästa arkitekturanalysen eller insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering. Det delas ut varje år på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala.

Vinnare av Kritikerpriset 2021

Kunnigt och med stor insikt förmedlar hon angelägna ämnen och lyfter aktualiteter. Det säger juryn om Annica Kvint, som tilldelades Kritikerpriset 2021.

Läs mer om vinnaren

Om priset

Sveriges Arkitekter har instiftat priset för att uppmuntra arkitekter, journalister, författare, med flera, att recensera, debattera och analysera svensk arkitektur. Kritikerpriset tilldelas upphovspersonen till den bästa arkitekturanalysen som publicerats under senaste året eller till den eller de som gjort den mest anmärkningsvärda insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering under de senaste åren. Vinnaren tilldelas ett resestipendium.

Jurymedlemmar 2022

  • Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, egen verksamhet i Bornstein Arkitektur & Media
  • Karin Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, medlem i designkollektivet Disorder
  • Kerstin Brunnberg, journalist
  • Annica Kvint, journalist

Jurysekreterare: Elisabet Näslund, Sveriges Arkitekter

Skicka in senast
20 augusti
för garanterad
bedömning för
2022

Har du ett förslag till Kritikerpriset?

Använd formuläret för att föreslå din favorit! Tänk generöst – föreslå en konkurrent, tänk självsäkert – föreslå ett eget projekt, tänk brett – föreslå något som ligger utanför ramen.