Planpriset

Planpriset ut av Sveriges Arkitekter. Det går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Strukturbild Skaraborg. Arkitekt – Skaraborgs kommunalförbund, Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Vinnare av Planpriset 2022

Park i Borås, sjukhusområde i Malmö, miljonprogram i Nyköping och lek i Örebro. Det är de som tävlar om Sveriges Arkitekters Planpris 2022.

Läs mer om vinnaren

Om priset

Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Det går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Priset består av ett diplom signerat av ordförande för Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering samt juryns ordförande. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering.

Jurymedlemmar 2023

  • Abdellah Abarkan, arkitekt SAR/MSA, PhD och professor, BTH (ny)
  • Jenny Jernström, arkitekt FPR/MSA, Rådhusintendent Strateg Fysisk planering, Östersunds kommun (ny)
  • Lina Gregersdotter, arkitekt FPR/MSA, Stadsarkitekt, Söderköpings kommun
  • Christer Larsson, arkitekt SAR/MSA, KKH. Tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö och adjungerad professor i arkitektur, LTH

Jurysekreterare: Anna Forsberg