Brf Shiitake vinner arkitekturpris i Skåne

Publicerad: 2019-12-14

Brf. Shiitake i Malmö vinner arkitekturpris i Skåne lokalförening 2019.

Tillsammans med Sveriges Arkitekter Skåne delar Region Skåne varje år ut ett pris till en god byggd miljö i Skåne. Priset uppmärksammar exempel på gestaltade byggnader och bebyggelsemiljöer som kan inspirera och motivera. Arkitekturpriset ämnar engagera och bidra till en offentlig diskussion kring samhällsbyggnad i Skåne.

Vinnare

Vinnare 2019: Brf. Shiitake i Malmö.
Arkitekter och byggherre: Hauschild+Siegel.

Formen är en extruderad sektion som avslutas i en utkragande ovanvåning. Markvåningen är grund och hög. Ovanvåningen är djup och varierar mellan låg till hög. Att arbeta aktivt med sektionen möjliggör skapandet av en markvåning med kontakt både till gata och trädgård. En sockelvåning som interagerar med och bidrar till sin omgivning i det urbana gaturummet. Bottenvåningens höjd pushar övervåningen mot utsikten och släpper samtidigt in himmel och trädgård på markplan. Takfönster ger den 15 meter djupa kroppen dagsljus, den bästa fördelen med eget tak. Att likt Sizas tehus i Porto avsluta ett tak lågt mot utsikten och himlen. Husen är både hippies och modernister, strama och flowerpower.

Vi testade i vårt tidigare projekt Ohboy ektrall från nordvästra Skåne som markbeläggning med bra resultat och vågade nu använda ek även som fasadmaterial. Fasaden kommer åldras och om redan fem år har husen en gammal attityd som förstärks av bevarade träd i trädgården och nya träd i stora kvaliteter som har planteras på centimeteravstånd till ovanvåningens fasad.

Vi ritar strukturer. Betongens spännvidd ger en plan libre som möjliggör individuella planlösningar. Blandade häckar med stomme av avenbok skapar motsvarande struktur i de privata trädgårdarna, de utgör ram där innehållet kan anpassas över tid av de boende. Längs med hela trädgårdssidan löper en gemensam gård som innehåller bland annat gemensam pool, växthus, verkstad och odlingsmöjligheter för hållbara kollektiva möjligheter. Design är ofta osynlig, genom att minska bilparkeringsnormen har 12,5 m2 per radhus i stället kunnat användas till utemiljö, en fjärdedel av trädgårdens yta.

Som vanligt har vi arbetat med alla faser i projektet som byggherre och arkitekt, från skiss till byggledning ute på byggarbetsplatsen. Som litet byggaktörkontor har vi korta arbetsvägar mellan arkitektur, ekonomi och teknik. Tidsrymden från att projektet initierades till inflyttning var 24 månader.

Motivering

Brf. Shiitake i Malmö har en enkel och självklar arkitektur där boendekvaliteten är hög. Arkitekternas läsning av platsens kvaliteter och förutsättningar är väl omhändertagen i arkitekturen. De boendes möjlighet att påverka rumsindelning och materialval är lovvärd, med det riktigt fina är närvaron av rum för både samvaro och enskildhet som uppstått tack vare radhusens om områdets utformning. Här finns privata respektive gemensamma rum och funktioner, såväl utomhus som inomhus, vilket skapar nya förvaltningslösningar och en vardaglig gemenskap för alla åldrar.

Inkomna nomineringar

 • Kv. Klyvaren, Malmö
 • Marint kunskapscentrum i Malmö (Ribersborg)
 • Vänskapstorget, Folkets park
 • Nya fågelbacksskolan och Hästhagens sporthall i Malmö
 • Spillepengens nya trafikplats, Malmö
 • Hotell Ohboy och bostadshus Malmö
 • Tivoliscenen i Kristianstad
 • Bostadshus i Glumslöv
 • Den tillfälliga användningen av lokstallarna på Kirseberg
 • Brf Värpinge Gård i Lund
 • KUNO-husen, Ängelholm
 • Hälsoförskolan i Örkelljunga (Förskolan Högkullen)
 • Vårdcentralen Södervärn
 • Posthornet, Lund
 • Ombyggnaden av Bantorget i Lund
 • Kv. Grytan – Bostadshus, Malmö
 • Kv Hemvistet, Hyllie
 • Lunds tingsrätt, Lund
 • Stadskajen / Hotel Öresund Conference & Spa, Landskrona
 • Millennieskogen, Malmö
 • Hovdala vandringscentrum
 • Brf. Shiitake

Jury

 • Caroline Dahl (Ordförande), Movium
 • Hanna Negash, Region Skåne
 • Agneta Hammer, Sveriges Arkitekter Skåne
 • Ola Tufvesson, Lunds universitet
 • Christer Malmström, LTH
 • Monika Gora, GORA art&landscape AB.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Seniorarkitekterna – program 2024
Skåne

Seniorarkitekterna – program 2024

Sveriges Arkitekter Skåne har en mycket aktiv seniorverksamhet med många välbesökta och uppskattade studiebesök. Här är det preliminära programmet för 2024.
Publicerad:
Föreslå delegater till stämman 2024
Skåne

Föreslå delegater till stämman 2024

Vill du påverka Sveriges Arkitekters verksamhet eller vet du någon som hade gjort det bra? Här har du chansen att föreslå dig själv eller någon du tror är lämplig till en plats på stämman.
Publicerad:
Radikala samarbeten
Skåne

Radikala samarbeten

Under hösten kommer Sveriges Arkitekter Skåne att köra öppna samtal med utgångspunkt i ett utforskande av samarbetets möjligheter.
Publicerad: