Tre Om – Att verka över gränser

Publicerad: 2023-02-10

Sveriges Arkitekter Skånes samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. I det tredje samtalet fokuserar vi på internationalitet och att arbeta över gränserna.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden.

Vad betyder det att verka över landsgränserna som arkitekt? Vilka erfarenheter från internationella projekt kan ha betydelse för hur vi arbetar i Sverige? Med några få undantag är svenska arkitekter mest fokuserade på sin hemmamarknad, och omsättningen av internationella projekt är blygsam jämfört med våra grannländer. Vad beror detta på och hur kan svenska arkitekter bli bättre på att verka internationellt?

Vi har bjudit in tre paneldeltagare med olika anknytning till Danmark till ett samtal om hur länderna skiljer sig åt vad gäller arkitektrollen, upphandling, inflytande och hur man kan utnyttja erfarenheterna från ett land i ett annat.

Medverkande

  • Robert Janson, architect MAA, Partner, Lundgaard & Tranberg Arkitekter
  • Tobias Magnesjö, Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef, Arkitekterna Krook & Tjäder AB
  • Jonas Berglund, Cand.hort.arch. MDL, Grundare Partner, VD Sverige, Kragh Berglund Landscape Architecture and Urban Design

Moderator: Kris Johnson-Jones, Arwidssonstiftelsen

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Tre om – Arkitekten som innovatör
Skåne

Tre om – Arkitekten som innovatör

Sveriges Arkitekter Skåne samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. Andra samtalet.
Publicerad:
Tre Om – Arkitekten och ansvaret
Skåne

Tre Om – Arkitekten och ansvaret

Sveriges Arkitekter Skåne samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. Första samtalet.
Publicerad: