Solviksskolan vinner årets arkitekturpris

Publicerad: 2021-12-07

Sveriges Arkitekter Gävle-Dala har beslutat att tilldela arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika. Solviksskolan stod klar i december 2018 och verksamheten flyttade in vårterminen därefter.

Vartannat år delas Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris ut till det bästa projekt inom områdena byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredning, stadsbyggnadskonst eller fysisk planering. Den här gången går priset till Solviksskolan i Ludvika.

Ansvarig arkitekt: Sweco Arkitekter – Falun
Uppdragsgivare: Ludvika kommun 

”Solviksskolans byggande har föregåtts av ett omfattande programarbete. Skolan är skickligt och känsligt byggd utifrån platsen med hänsyn till vegetation och nivåer. Den håller hög klass på material, stor hänsyn till dagsljus och med fina rumsbildningar, färgsättning och konstnärlig utsmyckning. Skolgården är lummig och grön, inspirerar till lek och pedagogisk verksamhet. Miljön är trygg och skyddad från biltrafik och buller. Allt detta samverkar till en långsiktigt hållbar arkitektur av hög klass.”

Ur juryns motivering

Läs mer

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Gala och fest i Gävle
Gävle–Dala

Gala och fest i Gävle

När Arkitekturgalan är slut är det fest. Alltså riktiga fysiska fester där vi äntligen får mötas på riktigt igen. Vi bad Sveriges Arkitekter Gävle-Dala styrelsemedlem Henry Grew berätta mer om deras fest.
Publicerad: