Södra skolan i Falun vinner årets arkitekturpris

Publicerad: 2024-02-05

Sveriges Arkitekter Gävle-Dala har beslutat att tilldela arkitekturpriset 2023 till Södra skolan i Falun.

Vartannat år delas Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris ut till det bästa projekt inom områdena byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredning, stadsbyggnadskonst eller fysisk planering. Den här gången går priset till Södra skolan i Falun.

Arkitekt: Falugruppen arkitektkontor
Beställare: Falu kommun

Juryns motivering

Södra skolan är en nybyggd skola för 420 elever åk F-6. Skolan öppnar sig mot samhället med tydliga entréer från flera håll. Byggnaden är uppdelad i flera volymer med asymmetriskt lågt lutande tak. Fasaderna är av mörkt tegel i skiftande nyanser vilket framhäver volymen och ger byggnaden en tydlig identitet. Matsalen utmärker sig med karaktäristiska fönster i varierande höjd.

Byggnadens inre har en överskådlig uppbyggnad med fyra huskroppar som kopplas samman av ett inre torg, öppet i två våningar. Detta ger orienterbarhet, ordning och trygghet. Här medverkar också samspelet ute och inne, siktlinjer och ljusföring. Insidan står i kontrast till det mörka utvändiga teglet, med ljusa väggar, ljust trä och därtill stora fönster.

Skolan har formats i gott samarbete mellan skolans personal och arkitekter. En bra grund för flexibilitet och användbarhet över tid. Tydligt också i hållbara material. Skolan manifesterar, i helhet och detaljer, omsorg om barn och bildning. Även en grund för samhällets hållbarhet.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Gala och fest i Gävle
Gävle–Dala

Gala och fest i Gävle

När Arkitekturgalan är slut är det fest. Alltså riktiga fysiska fester där vi äntligen får mötas på riktigt igen. Vi bad Sveriges Arkitekter Gävle-Dala styrelsemedlem Henry Grew berätta mer om deras fest.
Publicerad:
Solviksskolan vinner årets arkitekturpris
Gävle–Dala

Solviksskolan vinner årets arkitekturpris

Sveriges Arkitekter Gävle-Dala har beslutat att tilldela arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika. Solviksskolan stod klar i december 2018 och verksamheten flyttade in vårterminen därefter.
Publicerad: