Nomineringen till SAGDAs arkitekturpris 2021 är öppen

Publicerad: 2021-04-14

Nu har du chansen att nominera till Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris 2021. Priset går till det bästa projekt inom områdena byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredning, stadsbyggnadskonst eller fysisk planering.

Vartannat år delas SAGDA:s arkitekturpris ut till det bästa projekt inom områdena byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredning, stadsbyggnadskonst eller fysisk planering. Syftet är att öka allmänhetens intresse för ämnet inom regionen Gävle-Dala och att stimulera byggherrar och arkitekter till att höja ribban vad gäller kvalitet och nytänkande.

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och nominera kandidater till priset i år. Priskommittén utvärderar förslagen efter att nomineringen är klar och utser en vinnare som presenteras vid en ceremoni under hösten.

Förslagen för arkitekturpriset ska uppfylla följande kriterier:

  • Projektet ska vara färdigställt under 2015–2020 inom regionen Gävleborg – Dalarna. 
  • Nomineringen ska inkomma inom utsatt tid.

För att nominera ett objekt, fyll vänligen i mallen med så mycket information som möjligt och skicka in den via mejl till sagda@arkitekt.se innan den 31 maj 2021. Det är tillåtet att nominera flera objekt.