Sverige Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris

Vartannat år delas Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris ut till det bästa projekt inom områdena byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredning, stadsbyggnadskonst eller fysisk planering.

Syftet med priset är att öka allmänhetens intresse för ämnet inom regionen Gävle-Dala och att stimulera byggherrar och arkitekter till att höja ribban vad gäller kvalitet och nytänkande.

Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris kan tilldelas ett framstående verk inom ett eller flera av områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Verket ska vara utfört i föreningens område och färdigställt under de fem senaste åren.