Kreativa kommuner nominerade till Planpriset

Publicerad: 2024-03-05

Halmstad kommuns utbyggnadsplan, kunskapsunderlag om jordbruksmarken i Norrköping, planeringsbesked för Bergön i Söderköpings kommun och tillägg till Trelleborgs översiktsplan om stigande havsnivåer. De fyra nominerade till Planpriset 2023 utnyttjar kreativt PBL:s verktygslåda. Här berättar juryn för Planpriset om juryprocessen.

Syftet med Sveriges Arkitekters Planpris är att uppmärksamma ett väl utfört planarbete som tar sig an en angelägen fråga. Dagens planprocesser är oftast komplexa och innehåller många dokument, underlag och analyser, som ligger i olika skeden i processen. Juryn väljer fyra nominerade som är nytänkande inom planering på olika sätt. Hur det faktiska utfallet av en planprocess blir beror på mer än det som nominerats, inte minst hur politiker fattar beslut.  

Vilka problem tar de nominerade sig an?

Alla fyra har på ett intressant sätt velat undersöka, och har en idé om, ett långsiktigt sätt att tänka som sätter människan i fokus. I Söderköping blir Bergöns natur mer tillgänglig, Trelleborg skyddar bebyggelsen mot stigande vattennivåer, Norrköping sparar jordbruksmark och Halmstads utbyggnadsplan ger en riktning åt kommunens arbete som ger invånarna bättre valuta för skattepengarna.

Flera av kommunerna kliver dessutom fram när staten och regionerna har tagit ett steg tillbaka i utvecklingsfrågor.

Planeringen ger lokala lösningar på globala problem, som förändrat klimat, landskapsutveckling och livsmedelsförsörjning, som många kommuner har i dag – vi tycker att de alla är förebilder på sina olika sätt.

Vad har de nominerade gemensamt?

De är kommuner som utnyttjar lagstiftningen på kreativa sätt – alla har tagit fram dokument som redan finns i PBL, utom Halmstad som överbryggar klyftan mellan översikts- och detaljplan. Samtliga är arbeten som flyttar fram kommunernas positioner.

En röd tråd i arbetena är att kommunarkitekten är projektledare och nav, i en projektorganisation som samarbetar över förvaltningar och i dialog med politik, allmänhet och bransch. De nominerade är exempel på planering med hög komplexitet. Vi hoppas att kommunerna ser behovet av hög arkitektkompetens när komplexiteten ökar i takt med olika samhällsutmaningar, och rustar upp den trots rådande lågkonjunktur.

Hur många bidrag tittade juryn på?

Ovanligt många bidrag, över 30 stycken, kom in. De som vi har nominerat behandlar principiella stadsplaneringsfrågor – något som ger årets Planpris sin identitet.

Vilka kriterier utgick ni ifrån?

Vi har fyra kriterier: Planeringen ska ha verkshöjd i gestaltning, hålla över tid, hantera vår tids samhällsutmaningar och den ska vara en förbild. Alla nominerade har svarat mot våra kriterier.

De nominerade är:

Halmstads kommun för utbyggnadsplan

Utbyggnadsplan, Halmstad. Foto: Anders Andersson.

Ansvarig: Halmstads kommun

Norrköpings kommun för kunskapsunderlag

Jordbruksmark, Norrköping. Foto: Norrköpings kommun.

Ansvarig: Norrköpings kommun

Söderköpings kommun för planeringsbesked

Bergön, Söderköping. Rendering Helen & Hard.

Ansvarig: Söderköpings kommun

Trelleborgs kommun för tillägg till översiktsplan

Tematiskt tillägg, Trelleborg. Rendering: Kanozi Arkitekter.

Ansvarig: Trelleborgs kommun

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Kreativa kommuner kan byta spår när byggsektorn krisar
Arkitekturpriser

Kreativa kommuner kan byta spår när byggsektorn krisar

Gör som Halmstad, Trelleborg, Norrköping och Söderköping och anamma det holistiska, långsiktiga perspektivet, uppmanar juryn för Sveriges Arkitekters Planpris 2023 i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Publicerad:
Sju projekt nominerade till Ung svensk arkitektur
Ung svensk arkitektur

Sju projekt nominerade till Ung svensk arkitektur

Nabben, Bränningevägen, Höghult, Gårdshuset, Ett Hus, Ford Park House och Torö är alla nominerade till tidskriften Arkitekturs pris, Ung Svensk Arkitektur.
Publicerad:
Fyra olika projekt nominerade till Landmärket
Arkitekturpriser

Fyra olika projekt nominerade till Landmärket

Elsa Eschelssons park, Bobergstorget, Norrtälje hamnpromenad och aktivitetsslänt i Tenstadalen är alla nominerade till Landmärket 2023 – Sveriges Arkitekters pris för årets bästa landskapsarkitektur.
Publicerad: