Gör så här om du inte får din lön

Publicerad: 2023-10-05

Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön behöver du prata med din arbetsgivare och fråga vad det beror på. Vänta inte för länge då tidsfristerna är korta för att få lönen i efterhand.

Sveriges Arkitekters förbundsjurist Ulrika Paulsson reder vad ska göra om din arbetsgivare inte betalar ut din lön i tid.

– Har företaget brist på pengar eller om arbetsgivaren av annan anledning inte kan eller vill betala ut din lön bör du snarast kontakta Sveriges Arkitekters jurister för vidare hjälp. Detta då tidsfristerna vid konkurs och statlig lönegaranti är mycket korta, säger Ulrika Paulsson.

Se till att samla ihop dina lönespecifikationer eller annat underlag som visar hur mycket företaget är skyldig dig.

Förbundsjurist Ulrika Paulsson

Vid konkurs är möjligheten att få lönegaranti för äldre lönekrav mycket begränsad. Det finns även ett maxbelopp om fyra prisbasbelopp.

– Därför är det viktigt att du inte går med på att vänta på lönen. Vid konkurs ersätter inte den statliga lönegarantin fullt ut för sparad semester. Därför ska du inte spara semester hos ett företag med dålig lönsamhet.

Vad gäller om företaget går i konkurs?

Skulle det gå så illa att företaget du arbetar på går i konkurs, så kan du få ersättning från lönegarantin. De är konkursförvaltaren som beslutar om lönegaranti ska betalas ut eller inte. Hos Kronofogdemyndigheten kan du få information om vem som utsetts till konkursförvaltare.

Ulrika Paulsson. Foto: Sören Andersson

Utgå ifrån att du ska fortsätta arbeta tills du får annan information. I många fall blir dock arbetstagarna uppsagda av konkursförvaltaren som är ansvarig för konkursboet.

– Se till att samla ihop dina lönespecifikationer eller annat underlag som visar hur mycket företaget är skyldig dig. Så att du har ett underlag som du kan lämna till konkursförvaltaren. Glöm inte att om du blir uppsagd och befriad från att arbeta måste du anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen den första arbetsbefriade dagen. Det är en förutsättning för att få lönegaranti.

Så fungerar lönegarantin

Konkursförvaltaren beslutar om lönegarantin ska betalas ut eller inte. Den betalas sedan ut från länsstyrelsen. Alla lönefordringar ersätts dock inte av lönegaranti. Läs mer hos Länsstyrelsen om vilka lönefordringar som omfattas av lönegarantin.

När konkursen avslutas delas eventuella pengar ut till de som hade fordringar mot bolaget i en viss angiven ordning enligt Förmånsrättslagen.

– Någon enstaka gång kan det hända att de anställda får ersättning för fordringar som de inte fått lönegaranti för, men det är tyvärr ovanligt.

Vad är en företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktion är sätt för att försöka undvika konkurs och istället försöka återställa lönsamheten i ett företag som har betalningssvårigheter. Företaget kan då ansöka om rekonstruktion hos tingsrätten, som sedan utser en rekonstruktör. Rekonstruktören har då i uppdrag att undersöka möjligheterna att driva verksamheten vidare och utreder om det är möjligt att skriva ner skulderna. Lönefordringar som är förmånsberättigade ingår dock inte i nedskrivningarna.

– Företaget drivs vidare och rekonstruktören fungerar som rådgivare i företaget. En företagsrekonstruktion kan pågå i tre månader och kan även förlängas till som längst ett år.

Under rekonstruktionen gäller de vanliga arbetsrättsliga reglerna för anställningen.

– Om företaget inte har möjlighet att betala lön under rekonstruktionstiden kan du som anställd ha rätt till ersättning från den statliga lönegarantin enligt samma princip som gäller vid konkurs.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Resultatet av årets löneenkät är klar
Lön

Resultatet av årets löneenkät är klar

Nu har vi sammanställt resultatet av förra årets löneenkät som gick ut till alla yrkesverksamma medlemmar. Den färdiga lönestatistiken hittar du på Saco lönesök.
Publicerad:
Nya medlemsavgifter från årsskiftet
Medlem

Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.
Publicerad: