Branschrapport 2020 – resiliens som överlevnadsfaktor

Vi har bjudit in branschföreträdare som tar sig an varsitt ämne med bäring på arkitektföretagens framtid. Se en paneldebatt, videopresentationer och läs alla spaningar.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
På det här seminariet medverkar fyra av författarna till Branschrapporten 2020: Whites vd Alexandra Hagen, Archus koncernchef Gustav Källén, arkitekt SAR/MSA Jannice Johansson Steijner, ordförande i SA:s företagarråd och vd för Arkemi, arkitekt SAR/MSA Kayrokh Moattar. Moderator: Jonas Mellqvist

Vi har bjudit in kvalificerade branschföreträdare för att skriva varsitt kapitel, med bäring på arkitektföretagens framtid. Ta del av deras spaningar:

Hanna Erixon Aalto och Ania Öst

Hanna Erixon Aalto och Ania Öst, forskare på KTH, frågar sig om tiden är mogen för ett resilient samhälle i samklang med naturen.

Mattias Goldmann

Mattias Goldmann.
Mattias Goldmann.

Swecos hållbarhetschef Mattias Goldmann listar fem fundamentala klimatförändringar för arkitektbranschen.

Alexandra Hagen

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Vd för White, Alexandra Hagen.

Whites vd Alexandra Hagen vill att arkitekten tar täten genom att utnyttja sin position i gränslandet mellan teknik och humaniora.

Veronica Hejdelind

Veronica Hejdelind.
Veronica Hejdelind.

Veronica Hejdelind, chef för Arwidssonstiftelsen, om att vi behöver en genomgripande och långsiktig social bostadspolitik.

Cecilia Holmström

Cecilia Holmström.
Cecilia Holmström.

ÅWL:s vd Cecilia Holmström om hur ledarskapet utmanas under coronapandemin och av de stora samhällsförändringarna.

Gustav Källén

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Archus koncernchef Gustav Källén. På vilka nya sätt kan arkitektkontor jobba med uppdrag och ta betalt? Hur ska organisationen ställa om?

Archus koncernchef Gustav Källén varnar för övertro på val av prismodell – framgången ligger i att förstå affären.

Christer Larsson

Christer Larsson.
Christer Larsson.

Christer Larsson, tidigare bland annat stadsbyggandsdirektör i Malmö, om hur politiska beslut stärker arkitektens uppdrag – ”vår tid är nu”.

Kayrokh Moattar

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Vd för Arkiemi, arkitekt SAR/MSA Kayrokh Moattar.

Arkemis vd Kayrokh Moattar om hur branschen kan skapa företag som präglas av jämlikhet och mångfald.

Helena Paulsson

Helena Paulsson.
Helena Paulsson.

Helena Paulsson, chef för stadsutveckling på AFRY, spår en renässans för den medelstora staden, där inte minst de unga vill bo.

Jannice Johansson Steijner

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Arkitekt SAR/MSA Jannice Johansson Steijner, ordförande i SA:s företagarråd. Hur ska arkitektkontor jobba och profilera sig i dagsläget för att få fler uppdrag – eller i alla fall inte tappa? Hur ska organisationen ställa om?

Jannice Johansson Steijner, ordförande i Sveriges Arkitekters företagarråd, ser att branschen behöver förändringsvilja på djupet, kombinerad med affärsmässighet och innovation.

Mikael Stenqvist

Mikael Stenqvist.
Mikael Stenqvist.

Mikael Stenqvist, tävlings- och marknadschef på LINK arkitektur, visar var arkitekternas arbetsplatser är när de inte längre ryms inom fyra väggar.

Marika Strömberg

Marika Strömberg.
Marika Strömberg.

Marika Strömberg, inredningsarkitekt på KTH, pekar på nya uppdrag i form av hållbar förvaltning och gestaltning av digitaliserade arbetsmiljöer.

Katarina Wallin

Katarina Wallin.
Katarina Wallin.

Katarina Wallin, seniorkonsult på Evidensgruppen, summerar branschens angelägnaste frågor och ser en svart svan.

Banschrapporter

Visa alla nyheter
Dystert och osäkert i konjukturmätning
Branschrapport

Dystert och osäkert i konjukturmätning

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät för i år. Osäkerheten inför framtiden är stor.
Publicerad:
Optimismen viker bland arkitektföretagarna
Branschrapport

Optimismen viker bland arkitektföretagarna

I Sveriges Arkitekters branschrapport pekar konjunkturpilarna åt olika håll. Efter ett starkt 2021 är företagarna mindre optimistiska inför framtiden. Samtidigt faller omsättning, beläggning och vinst från höga nivåer och arbetslösheten är fortsatt låg.
Publicerad:
Arkitektbranschens kris kom av sig
Branschrapport

Arkitektbranschens kris kom av sig

Nu är den här – Sveriges Arkitekters årliga branschrapport. Den visar att pilarna pekar uppåt igen efter förra årets nedgång. Företagarna ser positivt på framtiden, men det finns anledning till oro.
Publicerad:
Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök
Branschrapport

Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje år sedan 2015. I år är den annorlunda utformad än tidigare; ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro vi alla lever i på grund av coronapandemin.
Publicerad: