Presentation av branschrapporten 2021

Här är Sveriges Arkitekters branschrapport 2021. Få reda på hur har arkitektbranschen klarat pandemin och hur prognosen framöver ser ut. Se när årets branschrapport presenteras i sin helhet eller utvalda delar.

Sveriges Arkitekters årliga branschrapport presenterades vid ett lunchseminarium på Form/Design Center i Malmö den 17 nov 2021.

Del 1 – Hur har det gått? Vad händer framöver?

Elisabet Näslund och Tobias Olsson från Sveriges Arkitekter redogör för hur arkitektbranschen har klarat det senaste årets pandemi och hur prognosen framåt ser ut.

Del 2 – Hur möter vi klimatkrisen?

Joakim Kaminsky från Kaminsky Arkitektur berättar om hur de jobbar med ekologiskt hållbart byggande.

Del 2 – Hur ser marknaden i syd ut?

I år hade vi ett särskilt fokus på södra Sverige. Åsa von Malortie, från landskapsarkitektkontoret Sydväst, som är en av två kontaktpersoner för Nätverket för Malmös arkitektkontor, berättar om den sydsvenska marknaden.