Om branschrapporten

Sveriges Arkitekter håller koll på branschen åt dig som är arkitektföretagare.

Sveriges Arkitekters branschrapport har utkommit varje år sedan 2015 som ett stöd till de medlemmar som ingår i Företagarservice. De får en redogörelse för branschläget och den svenska makroekonomin liksom ett fördjupande tema om affärsmässighet.

Rapporten har också utvecklats till att bli flitigt citerad i media som en termometer för branschens konjunktur och stärker därigenom förbundets och arkitektkårens varumärke.