Sveriges Arkitekters konjunkturenkät

Från och med 2023 prövar vi ett nytt sätt att mäta temperaturen i branschen. Vid tre tillfällen under året skickar vi ut enkäter till företag anslutna till förbundets Företagarservice. På så sätt hoppas vi få korn på läget i branschen och se tendenser över tid.

Konjunkturenkät mars 2024

Arkitektbranschen är midvintermörk

Efter ett tufft år ser inte många arkitektföretagare ljust på framtiden. Sveriges Arkitekters senaste konjunkturenkät är genomgående mörk, och egenföretagarna mest pessimistiska.

Konjunkturenkät december 2023

Se tidigare konjunkturenkäter

Vid tre tillfällen under året skickar vi ut enkäter till företag anslutna till förbundets Företagarservice för att att mäta temperaturen i branschen. Här hittar du samtliga enkätsvar sedan starten 2023.

Konjunkturbarometern

Håll koll på konjunkturen med Sveriges Arkitekters barometer. Varje månad publicerar vi aktuell statistik om arbetslösheten bland medlemmarna.

Håll koll på arkitektmarknaden

Se även våra branschrapporter

Sveriges Arkitekters branschrapport hjälper våra företagande medlemmar att fatta beslut utifrån branschstatistik och intervjuer. Rapporten är den enda som tar tempen just på arkitektbranschen. Den har kommit ut sedan 2015.