Sveriges Arkitekters konjunkturenkät

Från och med 2023 prövar vi ett nytt sätt att mäta temperaturen i branschen. Vid tre tillfällen under året skickar vi ut enkäter till företag anslutna till förbundets Företagarservice. På så sätt hoppas vi få korn på läget i branschen och se tendenser över tid.

Konjukturenkät december 2023

Nedgången sprider sig

Årets bransch- och arvodesenkät speglar arkitektkårens utsatta läge i en mycket konjunkturkänslig bransch. Omsättning, lönsamhet och beläggningsgrad har dykt under året och prognosen framåt är inte god.

Konjukturenkät oktober 2023

Osäkert och dystert i konjunkturrapporten

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät. Osäkerheten inför framtiden är stor.

Konjukturenkät maj 2023

Konjunkturbarometern

Håll koll på konjunkturen med Sveriges Arkitekters barometer. Varje månad publicerar vi aktuell statistik om arbetslösheten bland medlemmarna.

Håll koll på arkitektmarknaden

Se även våra branschrapporter

Sveriges Arkitekters branschrapport hjälper våra företagande medlemmar att fatta beslut utifrån branschstatistik och intervjuer. Rapporten är den enda som tar tempen just på arkitektbranschen. Den har kommit ut sedan 2015.