Invalsnämnden - Sveriges Arkitekter

Invalsnämnden behandlar frågor om medlemskap och rätt till yrkestitel enligt Sveriges Arkitekters regler. Den utgörs av medlemmar och valdes av förbundsstämman för 2019–2020.

Arkitekt SAR/MSA Helena Brobäck, ordförande
Arkitekt SAR/MSA Stefano dÉlia
Arkitekt SAR/MSA Kjell Lundberg
Planeringsarkitekt FPR/MSA Malin Nilsson
Planeringsarkitekt FPR/MSA Joanna Hagstedt
Landskapsarkitekt LAR/MSA Klas Eckerberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA Johanna Jarméus
Arkitekt SIR/MSA Marie Hagman
Arkitekt SIR/MSA Åsa Conradsson
Arkitekt SIR/MSA Kerstin Ronnemark

Instruktion för invalsnämndens arbete

Beslutat vid Sveriges Arkitekters stämma 2018