Gästmedlem i nordiska organisationer

Jobbar du i Norge eller Danmark? Som medlem i Sveriges Arkitekter kan du bli gästmedlem i AFAG i Norge och Forbundet Arkitekter og Designere, FAOD i Danmark.

Gästmedlemskapet innebär att en medlem i någon av de tre organisationerna har rätt att, på samma villkor som medlemmarna i gästorganisationen, få tillgång till:

  • Juridisk rådgivning i anställningsfrågor
  • Rådgivning i företagarfrågor
  • Rådgivning om jobb och arbetsmarknad
  • Rådgivning i utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor samt
  • Deltagande i medlemsmöten och kostnadsfria arrangemang

Som gästmedlem har du däremot inte rätt till rättshjälp i rättsprocesser, ekonomisk hjälp till externt juridiskt bistånd eller konfliktersättning vid arbetskonflikter.

Gästmedlemmar kan heller inte utöva demokratiska rättigheter som till exempel att utse stämmodelegater i gästorganisationen.

Gästmedlemskapet är kostnadsfritt för den som är aktiv medlem i någon av organisationerna AFAG i Norge eller FAOD, Forbundet Arkitekter og Designere i Danmark.