Ingångs- och praktiklöner 2019 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter rekommenderar följande lägsta löner:

Ingångs- och praktiklöner 2019

  • Ingångslön för nyexaminerad med masterexamen: Lägst 32 000 kronor per månad.
  • Ingångslön efter kandidatexamen: Lägst 25 000 kronor per månad.
  • Praktiklön och lön vid tillfällig anställning under studietiden, till och med tredje året: Lägst 19 800 kronor per månad.
  • Praktiklön och lön vid tillfällig anställning under studietiden, efter tredje året: Lägst 22 200 kronor per månad.

Kommentar till praktiklönerekommendationen
Sveriges Arkitekter rekommenderar att praktikanställning sker under studietid eller mellan studieperioder och har nedanstående innehåll:

Handledning
– Praktikanten ska ha en handledare under hela sin praktiktid. Handledaren behöver inte vara samma person under hela perioden, utan kan skifta när praktikanten får nya arbetsuppgifter.
– Handledaren ska förse praktikanten med meningsfulla och väl avpassade arbetsuppgifter.
– Handledaren bör vara erfaren, kunnig och ha tillräckligt med tid för sin praktikant.
– Handledaren och praktikanten bör ha regelbundna möten, där olika frågor om arbetssätt och arbetsrutiner kan tas upp till genomgång. – Om det är något moment som praktikanten missat eller inte förstått bör detta diskuteras.

Innehåll
– Praktiken är en del av utbildningen och bör därför ge inblick i arkitektarbetets olika skeden.
– Praktikanten bör om möjligt få insyn i närliggande arbetsområden.
– Praktikanten bör följa med handledaren på projekt- och byggmöten samt sammanträden med kunder, brukare och myndigheter.
– En praktikant ska inte behöva vara produktiv hela tiden, utan bör beredas tillfälle att få en inblick i olika arbetsuppgifter och verksamhetsområden.
– Praktikanten bör få delta i kurser, studiebesök med mera på samma sätt som den ordinarie personalen.