Ingångs- och praktiklöner 2020 - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter rekommenderar följande lägsta löner:

Ingångs- och praktiklöner 2020

 • Ingångslön för nyexaminerad med masterexamen: Lägst 32 400  kronor per månad.
 • Ingångslön efter kandidatexamen: Lägst 25 300 kronor per månad.
 • Praktiklön och lön vid tillfällig anställning under studietiden, till och med tredje året: Lägst 20 000 kronor per månad.
 • Praktiklön och lön vid tillfällig anställning under studietiden, efter tredje året: Lägst 22 400 kronor per månad.

Kommentar till lönerekommendationen för praktik

Sveriges Arkitekter rekommenderar att praktikanställning sker under studietid eller mellan studieperioder och har nedanstående innehåll:

Handledning

 • Praktikanten ska ha en handledare under hela sin praktiktid. Handledaren behöver inte vara samma person under hela perioden, utan kan skifta när praktikanten får nya arbetsuppgifter.
 • Handledaren ska förse praktikanten med meningsfulla och väl avpassade arbetsuppgifter.
 • Handledaren bör vara erfaren, kunnig och ha tillräckligt med tid för sin praktikant.
 • Handledaren och praktikanten bör ha regelbundna möten, där olika frågor om arbetssätt och arbetsrutiner kan tas upp till genomgång.
 • Om det är något moment som praktikanten missat eller inte förstått bör detta diskuteras.

Innehåll

 • Praktiken är en del av utbildningen och bör därför ge inblick i arkitektarbetets olika skeden.
 • Praktikanten bör om möjligt få insyn i närliggande arbetsområden.
 • Praktikanten bör följa med handledaren på projekt- och byggmöten samt sammanträden med kunder, brukare och myndigheter.
 • En praktikant ska inte behöva vara produktiv hela tiden, utan bör beredas tillfälle att få en inblick i olika arbetsuppgifter och verksamhetsområden.
 • Praktikanten bör få delta i kurser, studiebesök med mera på samma sätt som den ordinarie personalen.