Sveriges Arkitekters arkitekturpriser

Sveriges bästa arkitektur 2022

Här hittar du samtliga 2022-års vinnare och nominerade till Guldstolen Interiör, Guldstolen Produkt, Kasper Salin-priset, Kritikerpriset, Landmärket och Planpriset.

Varje år delar Sveriges Arkitekter ut priser inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, planarbete samt pris för bästa arkitekturanalys. Vartannat år delas även Trafikverket och Tidskriften Arkitektur ut sina priser.

Priserna för 2022 delades ut på Arkitekturgalan den 13 mars 2023. Se alla vinnare och nominerade i samtliga kategorier nedan.

Guldstolen Interiör

Sveriges Arkitekter delar ut Guldstolen Interiör för att belöna en nyligen färdigställd inredning med hög arkitektonisk kvalitet.

Årets jury:

 • Malin Ahlgren, SIR/MSA och Karin Lundberg, SIR/MSA.
 • Inredningsarkitekt Daniel Svahn, MSA samt Mia Erlandsson, SAR/SIR/MSA.

Vinnare

Uppsala Stadsteater

Uppsala Stadsteater. Studio Feuer AB. Foto: Mikael Olsson.

Ett ypperligt exempel på hur befintliga värden lyfts fram och binds samman med nya inslag. De publika ytorna har fått ett samtida, attraktivt uttryck som är lekfullt och med respekt för det befintliga. En miljö som genomsyras av kultur, med en blinkning till svunna tiders storslagna fester och dramatik. Det är öppet för alla och här vill man stanna länge!

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: Studio Feuer
Beställare: Uppsala Stadsteater

Nominerade

Gastropub Goma, Stockholm

Gastropub Goma. Sandell Sandberg. Foto: Åke E:son Lindman.

Det är kaxigt oortodoxt och stiliserat punkigt. Juryn hoppas att projektet smittar av sig på fler inom inredningsarkitekturens område.

Ur juryns motivering

Arkitekt: SandellSandberg
Beställare: Elite Hotel

Forsman & Bodenfors huvudkontor, Göteborg

Forsman & Bodenfors. Bornstein Lyckefors Arkitekter (numera Olsson Lyckefors Arkitektur). Foto: Erik Lefvander

Ett drömprojekt få förunnat – här har man tillsammans skapat något alldeles extra, med snudd på perfektion.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Bornstein Lyckefors Arkitekter (numera Olsson Lyckefors Arkitektur)
Beställare: Forsman & Bodenfors

Naturskyddsföreningens rikskansli, Stockholm 

Naturskyddsföreningens Rikskansli. Kaminsky Arkitektur. Foto: Emil Fagander.

Den nominerade visar hur vi tar hand om våra lokaler när verksamhetsanpassning ersätter slit-och-släng- och flytta-vidare-mentalitet. Denna kontorsinredning utgör en kunskapskälla och är ett referensprojekt av rang.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Kaminsky Arkitektur
Beställare: Naturskyddsföreningen

Guldstolen Produkt

Sveriges Arkitekter delar för första gången ut Guldstolen Produkt för att belöna en nyligen färdigställd design med hög och unik arkitektonisk kvalitet.

Årets jury

 • Maria Johansson
 • Inredningsarkitekt Lars Pettersson
 • Arkitekt SIR/MSA Mia Cullin
 • Industridesigner Jenny Nordberg

Vinnare

Glänta utegym

Glänta utomhusgym. Design: Jan Loftén. Foto: Markus Crépin Bergström.

För sin skulpturala gestalt och hälsofrämjande funktion. Vinnaren är mer än ett gym, nästan lik en skulpturpark som inbjuder till både lek och träning. Formerna är fria och inbjudande. En mötesplats tillgänglig för precis alla i staden, något som det behövs mer av i vår samtid. 

Juryns vinnarmotivering

Design: Jan Loftén
Producent: Glänta design

Nominerade

4PM, fåtölj

4PM. Design: Chris Martin. Foto: Andy Liffner.

4PM är en välproportionerad möbel som både knyter an till folkbildningstankar och hantverkstraditioner. Samtidigt speglas samtidens processfokus och idé om att ritningar och instruktioner delas med öppen källkod.

Ur juryns motivering

Design: Chris Martin
Producent: Massproductions

Multilume Re:Think, armatur

Multilume Re:Think. Design: Martin Bååth. Foto: En Produktionsbyrå

En självklar ersättare till de takarmaturer som förekommer i snart sagt varje större kontor. Multilume Re:Think bidrar till att givna parametrar ställs på ända och pekar på behovet av en omstart.

Ur juryns motivering

Design och producent: Fagerhults Belysning

Socialclub, fåtölj

Socialclub Lounge. Design: Anna Von Schewen. Foto: Articles/Fogia.

Socialclub är en stark solitär – som samtidigt kan underordna sig – lätt att placera, på egen hand eller i grupp. En kombination som få möbler lever upp till.

Ur juryns motivering

Design: Anna von Schewen
Producent: Fogia

VLF 02

VLF 02. Design: Linn Fredlund. Foto: Jonas Ingerstedt.

Det iögonfallande och kraftfulla soffbordet är – liksom alla produkter i Verks katalog – ett resultat av en outtröttlig och enveten process, i vilken inget verkar omöjligt.

Ur juryns motivering

Design: Linn Fredlund
Producent: Verk

Kasper Salin-priset

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset instiftades 1962 på grundval av en vilande donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856-1919). 60 år

Årets jury

 • Stina Johansson, arkitekt SAR/MSA, Witte Sundell (2021–23). Ordförande.
 • Christer Malmström, arkitekt SAR/MSA, Malmström Edström (2021–2023).
 • Helena Tallius Myhrman, arkitekt SAR/MSA (2022–24).
 • Einar Rodhe, arkitekt SAR/MSA, Norell/Rodhe (2022–24).

  Jurysekreterare: Ingegärd Gyllenswärd

Vinnare

Merkurhuset, Göteborg

Merkurhuset. Foto: Mikael Olsson.
Merkurhuset. Foto: Mikael Olsson.

En märkvärdig gestalt som vilar vackert i arkitekturhistorien men samtidigt är sin egen. I ett trångt läge i staden infogar byggnaden sig. På samma gång äger den sin plats – en prestation i perfekt balans. De egensinniga gavlarna bör framhållas, tillsammans med ett slags ”takkupor” med många tolkningsbottnar. Interiört härskar materialens egen uttryckskraft. Några originella och snillrika val i en till största del enkel plan och sektion skapar en stor variation och rikedom i rumsupplevelserna. En ny typologi utanför de etablerade är kraftfullt och tidlöst.

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: Bornstein Lyckefors Arkitekter (numera Olsson Lyckefors Arkitektur)
Beställare: Platzer Fastigheter/Bygg-Göta/Forsman & Bodenfors.

Nominerade

Hage i Råängen, Lund

Hage i Råängen, Lund. Foto: Peter Westrup.

Ett aktivt återbruk av material tillsammans med det goda hantverket kombineras till en helhet, där exempelvis taket utförts som en nitad konstruktion. Det är känsligt och kärleksfullt och berättar något viktigt för oss. 

Ur juryns motivering

Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen
Beställare: Lunds domkyrka

Mötesplats Mariatorget, Stockholm

St. Paulskyrkan. Foto: Johan Dehlin.

En egensinnig helhet gestaltas, präglad av värme och omsorg. Resultatet är en välkomnande mötesplats i staden som genomförts med stort engagemang och med social hållbarhet som ledstjärna och fokus. 

Ur juryns motivering

Arkitekt: Spridd
Beställare: Stockholms Stadsmission.

Tolv hus, Malmö

Tolv hus i Sorgenfri. Foto: Markus Linderoth.

Det är uppfinningsrikt och intresseväckande i stort och smått – från material och detalj till funktion. Resan genom rumsligheterna knyter ihop marknivån och grönskan med himlen genom tre våningar.

Ur juryns motivering

Arkitekt och beställare: Förstberg Ling

Kritikerpriset

Kritikerpriset premierar den bästa arkitekturanalysen eller insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering. Nytt för i år är att juryn tagit fram nominerade till priset.

Årets jury:

 • Arkitekt SAR/MSA Per Bornstein, Bornstein Arkitektur och media (ordförande)
 • Annica Kvint, journalist på bland annat Dagens Nyheter och Kritikerpristagare 2021
 • Landskapsarkitekt LAR/MSA Karin Andersson, Disorder
 • Kerstin Brunnberg, journalist och tidigare bland annat vd för Sveriges Radio och chef för Arkdes.

Vinnare

Sven Blume, för dokumentärfilmen Det krokiga och det raka

Porträtt på Sven Blume.
Kritikerprisvinnare 2022 Sven Blume. Foto: Axel Öberg.

Kritikerpriset 2022 går till en djupt personlig betraktelse om arkitekturens innersta väsen. En poetisk odyssé som leder oss från ett utifrånperspektiv ända in under skrivbordslampornas bleka sken. Här fångas inte enbart en livsgärning, utan essensen i mycket av det som är arkitekturens kärna. Årets pris tilldelas Sven Blume för filmen Det krokiga och det raka, om arkitekten Carl Nyrén.   

Juryns vinnarmotivering

Nominerade

CSAM för sitt utforskande arbete med området Sofielund i Malmö

CSAM, Centrum för studier av markanvändning. Foto: Ikram Abdulkadir.

Strålkastarljuset riktas mot det som sällan ifrågasätts och uppmuntrar till såväl samtal som aktion. CSAM har senast utforskat området Sofielund i Malmö, genom Blandstadens taktik och Noisy neighbours, som har visats på bland annat Oslos arkitekturtriennal 2022. Resultatet är en modig och angelägen röst såväl lokalt som internationellt.

Ur juryns motivering

Frida Grahn, för antologin In Other Eyes

Frida Grahn. Foto: Carl Paatz.

In Other Eyes beskriver med stor inlevelse, precision och integritet en arkitektgärning och en epok, som sällan eller aldrig kommit upp till ytan i den här omfattningen, dessutom rikt illustrerat med bilder och ritningar.

Ur juryns motivering

Rasmus Waern, dokumentärfilmen En annan stad

Rasmus Waern. Foto: Ola Österling.

Filmen lyfter fram stadsbyggandets konstnärliga och visionära grund. Den blir på så vis en omistlig dokumentation av Stockholms stads framväxt och utveckling.

Ur juryns motivering

Planpriset

Planpiset går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Årets jury

 • Arkitekt SAR/MSA Abdellah Abarkan, professor vid BTH
 • Arkitekt FPR/MSA Jenny Jernström, rådhusintendent och strateg fysisk planering i Östersund
 • Arkitekt FPR/MSA Lina Gregersdotter, stadsarkitekt i Söderköping
 • Arkitekt SAR/MSA Christer Larsson, tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö och adjungerad professor vid LTH.

Vinnare

Borås stad – Stadsbyggnadsprogram för Borås, Staden vid parken

Staden vid Parken i Borås.

En bil- och industridominerade stad har steg för steg transformerats till en livsmiljö med människa och grönska i centrum. Nu planerar staden för en utbyggnad runt ett sammanhängande, väl gestaltat parkstråk. Det föredömliga, strategiska arbetet utgår från det offentliga rummet vilket ger stora värden, både till invånare och till omgivande fastigheter. Programmet är ett modigt och framsynt arbete utan motsvarighet i Sverige och en inspirationskälla.

Juryns vinnarmotivering

Ort: Borås
Beställare: Kommunfullmäktige

Nominerade

Nyköpings kommun – Stadsutvecklingsplan Brandkärr

Stadsutvecklingsplan Brandkärr.

Med människan i fokus lyfts miljonprogrammets värden fram i Stadsutvecklingsplan Brandkärr. Nyköpings kommun har jobbat med bred förankring utifrån ett evidensbaserat material, för att bemöta förutfattade meningar kring utsatta områden.

Ur juryns motivering

Ort: Nyköping
Beställare: Kommunstyrelsen genom Maria Ljungblom, Samhällsbyggnadschef.

Region Skåne – Helhetsplan utemiljö, Malmö sjukhusområde

Helhetsplan utemiljö – Malmö sjukhusområde.

Från helhet till detalj ger planen för sjukhusområde förutsättningar att skapa vackrare livsmiljöer, lätta att nå för malmöbor, vårdpatienter och anställda.

Ur juryns motivering

Ort: Malmö
Beställare: Region Skåne/Regionfastigheter

Örebro kommun – Lek på riktigt och Riktlinjer för Örebro kommuns lekplatser

Lek på riktigt i Örebro.

Lek på riktigt argumenteras övertygande för att lek är livsviktig för barns hälsa och utveckling.

Ur juryns motivering

Ort: Örebro
Beställare: Örebro kommun

Landmärket

Landmärket är Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur och tilldelas ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande.

Årets jury

 • Jeanette Nilsson
 • Landskapsarkitekt LAR/MSA Martin Arfalk, Mandaworks
 • Landskapsarkitekt LAR/MSA Emily Wade, Landskapslaget och adjungerad professor vid SLU
 • Landskapsarkitekt LAR/MSA Ann-Sofi Noring, styrelseledamot i den internationella museikommittén CIMAM och ledamot i Kungliga Konstakademien

Vinnare

Dockanparken med Djungellekplatsen, Helsingborg

Dockanparken med djungellekplatsen. Foto: Martin Sörbo.

Helt nära stadens larm, men bortom dess faror, gör vinnaren en riktigt bra parks viktiga jobb. Den gamla dockan ligger tryggt avskärmad i en utmanande miljö. Med sitt oväntade språng ut i fantasins värld har den genomgått en djärv adaption till nutida behov och platsens förutsättningar. Från idé till det högklassiga genomförandet visar vinnaren hur ett ambitiöst, lyssnande och idogt arbete för in industriarvet i samtiden.

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: Helsingborgs stad och Arkitekterna Krook & Tjäder arkitekter i Malmö AB
Beställare: Helsingborgs stad

Nominerade

Hertig Johans torg och gata, Skövde

Hertig Johans torg och gata. Foto: Tobias Andersson.

Gestaltningen ger struktur åt platsens olika rum, skapar fina mötesplatser med vackert designade trämöbler och löser på ett naturligt sätt kopplingarna till och genom torget.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Land Arkitektur
Beställare: Skövde kommun

Siegbahnsparken, Uppsala

Siegbahnsparken. Foto: Göran Ekeberg.

Siegbahnsparken är ett starkt exempel på en landskapsarkitektur som med insikt om klimatavtrycket förädlar landskapets former och innehåll utan att kompromissa med gestaltningen.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Karavan Landskapsarkitekter AB
Beställare: Uppsala kommun.