Nominerad Landmärket 2022

Torg och gata nominerat till arkitekturpris

Hertig Johans torg och gata i Skövde är en av tre nominerade till Landmärket 2022.

Juryns motivering

Skövde befäster sin roll som centralort med den ambitiösa upprustningen av Hertig Johans torg och gata. Ett harmoniskt och växelrikt promenadstråk utmed Kyrkparken förstärker sambandet mellan stationen och stadens nya finrum.

Torget är väl disponerat för sina olika ändamål och höjdskillnaderna har skickligt tagits om hand. Gestaltningen ger struktur åt platsens olika rum, skapar fina mötesplatser med vackert designade trämöbler och löser på ett naturligt sätt kopplingarna till och genom torget. Befintliga kvaliteter – som ett centralt gångstråk, siktlinjen mot kyrkan och inramningen med fasader från olika epoker – framhävs av naturstensgolvet. Stenläggningen av hög kvalitet med en stor del återanvänt material kommer att tåla tidens tand och knyter an till regionens tradition av stenförädling. Under marken döljer sig ett stort magasin för dagvatten, som sedan sugs upp till en lång perennrabatt.

De gracila trädens skira skugga tillför variation och blickfång. Resultatet är ett stadsrum som är både omhändertaget och flexibelt, mycket tack vare att det inte överplanerats. Här får invånarnas vardagsliv en värdig och vacker fond.

Fler nominerade till Landmärket

Visa alla vinnare och nominerade
Park och djungellekplats i Helsingborg vinner pris
Vinnare 2022
Landmärket

Park och djungellekplats i Helsingborg vinner pris

Helsingborgs stad och Arkitekterna Krook & Tjäder arkitekter i Malmö AB
Dockanparken med Djungellekplatsen i Helsingborg vinner Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur – Landmärket 2022.
Park i Uppsala nominerad till pris
Landmärket

Park i Uppsala nominerad till pris

Karavan Landskapsarkitekter AB
Siegbahnsparken är en av fyra nominerade till Landmärket 2022.
Park och lekplats i Helsingborg kan vinna pris
Landmärket

Park och lekplats i Helsingborg kan vinna pris

Helsingborgs stad och Arkitekterna Krook & Tjäder arkitekter i Malmö AB
Dockparken med Djungellekanär en av fyra nominerade till Landmärket 2022.