Nominerad Planpriset 2022

Stadsutvecklingsplan i Nyköping kan vinna pris

Stadsutvecklingsplan Brandkärr i Nyköpings kommun är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.

Juryns motivering

Med människan i fokus lyfts miljonprogrammets värden fram i Stadsutvecklingsplan Brandkärr. Nyköpings kommun har jobbat med bred förankring utifrån ett evidensbaserat material, för att bemöta förutfattade meningar kring utsatta områden.

Genom att utgå från aktuell forskning, goda exempel i andra kommuner och tydligt avgränsa vilka sociala frågor stadsbyggandet kan påverka får dokumentet tyngd och trovärdighet. Planen visar stadsbyggandets betydelse för att motverka segregation, med metoder som är applicerbara på andra utsatta områden.

Planen bidrar med konkreta verktyg för att skapa ett mer levande och befolkat stadsrum, där bilens betydelse minskar och gårdarna blir gemensamma vardagsrum.  I den föredömliga dialogen har pedagogiska visualiseringar skapat förståelse och gemensamma målbilder. Dokumentet som helhet adresserar några av vår tids största utmaningar – att värna och utveckla platsens värden och främja jämlika livsvillkor i hela staden.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Parkstråk i Borås vinner planpris
Vinnare 2022
Planpriset

Parkstråk i Borås vinner planpris

Borås stad
Staden vid parken i Borås vinner Sveriges Arkitekters Planpris för 2022.
Plan för lekmiljö nominerat till pris
Planpriset

Plan för lekmiljö nominerat till pris

Parkenheten på Örebro kommun
Lek på riktigt i Örebro är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.
Parkstråk i Borås kan vinna planpris
Planpriset

Parkstråk i Borås kan vinna planpris

Borås stad
Staden vid parken i Borås är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.
Omvandling av sjukhusområde nominerat till pris
Planpriset

Omvandling av sjukhusområde nominerat till pris

White arkitekter AB/Tyréns AB
Helhetsplan utemiljö – Malmö sjukhusområde är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.