Guldstolen

Guldstolen är inredningsarkitekternas eget pris. Pristagarna ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad.

EQT. Arkitektkontor: Studio Stockholm Arkitektur. Foto: Per Kristiansen.

Om priset

Guldstolen är inredningsarkitekternas eget pris. Från och med 2023 finns två kategorier, interiör och produkt. Interiör delas ut varje år och produkt vartannat år. Pristagarna i båda kategorierna ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad. Guldstolens jury utses av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.

Jurymedlemmar 2023

Juryn för Guldstolen interiör:

  • Malin Ahlgren, arkitekt SIR/MSA, The Local Studio
  • Daniel Svahn, inredningsarkitekt MSA, Daniel Svahn Studio
  • Linda Petersdottir, inredningsarkitekt MSA, LightSupport
  • Marcia Harvey Isaksson, inredningsarkitekt MSA, SqCircle

Sekreterare: Ulrika Nero

Vinnare av Guldstolen Interiör 2022

Uppsala Stadsteater vinner Sveriges Arkitekters pris för årets bästa inredning 2022.

Läs mer om vinnaren

Vinnare av Guldstolen Produkt 2022

Glänta utomhusgym vinner Sveriges Arkitekters pris för årets bästa design 2022.

Läs mer om vinnaren