Ansökan om medlemskap - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ansök om medlemskap här

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla arkitekter från de fyra professionerna, byggnad, inredning, landskap och planering – gör som 90 procent av Sveriges arkitekter och bli medlem hos oss!

För att kunna bli medlem ska du ha examen från en godkänd arkitektutbildning eller motsvarande kompetens.

Har du en kandidatutbildning och arbetar som arkitekt kan du bli aktiv medlem i Sveriges Arkitekter. Har du en avslutat arkitektutbildning (motsvarande 5 år) och har arbetat som arkitekt i två år kan du dessutom få en yrkestitel. Uppfyller du dessa krav vid ansökan om medlemskap får du automatiskt en yrkestitel. Är du redan medlem kan du ansöka om att få yrkestitel.

Svensk utbildning

För dig som är utbildad i Sverige är följande utbildningar godkända:

 • Arkitektutbildningen vid KTH, LTH, Chalmers eller Umeå Arkitekthögskola
 • Landskapsarkitektutbildningen vid SLU Alnarp eller SLU Ultuna
 • Utbildningen i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola
 • Inredningsarkitektutbildningen vid Konstfack
 • Utbildningen i Arkitektur och Teknik vid Chalmers
 • Designutbildningen vid HDK, under förutsättning att den sökande har tillräcklig arkitektinriktning på sina studier

Utländsk utbildning

Du kan också bli medlem i Sveriges Arkitekter om du har en motsvarande utländsk examen.

De utbildningar som förbundet godkänner inom EU är:

 • Arkitektutbildning som är listad i EUs kvalifikationsdirektiv.
 • Landskapsarkitektutbildningar som är listade av IFLA Europ.
 • Inredningsarkitektutbildningar som är listade av ECIA.

För utbildningar utanför EU grundar förbundet sin bedömning på utlåtande från Universitets- och Högskolerådet. Under tiden du väntar på ett utlåtande från UHR kan du få ett tillfälligt medlemskap.

Annan utbildning och kompetens

Du kan också bli medlem i förbundet och/eller få yrkestitel om du har skaffat sig arkitektkompetens på annat sätt än en traditionell arkitektutbildning, till exempel genom en närliggande utbildning kompletterad med yrkeserfarenhet. Förbundet gör då en bedömning om din kompetens motsvarar en arkitektutbildning. Som underlag för denna bedömning använder vi Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (länk). Utbildningspolicyn bygger på de internationella överenskommelser och nationella styrdokument som gäller för arkitektutbildningar.

Sveriges Arkitekter process för bedömning av utbildning

De flesta ansökningar om medlemskap och yrkestitel görs av kansliet och bygger på granskning av examensbevis och arbetsintyg. Vi kontrollerar om utbildningen är godkänd nationellt eller internationellt. Saknas sådant godkännande gör Sveriges Arkitekter en bedömning om din utbildning och kompetens motsvarar dessa godkända utbildningar. Denna bedömning görs av Sveriges Arkitekters invalsnämnd.

Ansökan

Sveriges Arkitekter behöver en rad underlag för att kunna behandla din ansökan om medlemskap och/eller yrkestitel. För aktivt medlemskap behövs minst en kandidatexamen. För yrkestitel krävs en arkitektexamen (motsvarande fem år) samt två års yrkeserfarenhet eller motsvarande.

Handlingar som ska skickas in av alla:

 • Vidimerad kopia av examensbevis eller betygsutdrag.
 • Sökande från HDK måste dessutom skicka betygsutdrag eller intyg som visar att studierna haft en arkitektinriktning.

För dig som har arkitektutbildning från land utanför EU:

 • Vidimerade kopior av examensbevis, studieplan och betygsutdrag, på originalspråk och i svensk översättning.
 • Yttrande från Universitets- och Högskolerådet.

Sveriges Arkitekter kan bevilja ett tidsbegränsat medlemskap i väntan på yttrande från UHR men du behöver ändå skicka dina examensbevis.

För dig som saknar en formell arkitektutbildning
Du som saknar formell arkitektutbildning måste dels ha någon annan akademisk utbildning, dels visa att du förvärvat kunskaper som motsvarar kandidatexamen vid någon av de svenska arkitektutbildningarna.

Dina handlingar måste visa att du har arkitektkompetens därför är det viktigt att du läser igenom de krav Sveriges Arkitekter har på kompetensen. Det är också viktigt att det framgår vilken roll du har haft i de projekt du presenterar.

 •  Vidimerade kopior av examensbevis och eller betygsutdrag från dina akademiska studier.
 • Intyg från eventuella andra relevanta studier.
 • CV och andra intyg som du anser stöder din ansökan. Det kan exempelvis vara intyg från yrkesverksamhet eller referenspersoner. Referenspersoner som kan intyga ditt CV ska anges.
 • Förteckning över relevanta arbeten där det framgår vilken roll du har haft.
 • Portfölj med projekt presenterade på högst fem planscher i A3- format. I portföljen ska ingå arbete som kan jämställas med examensarbete (till exempel utredning eller programarbete inkluderande val av teoretisk utgångspunkt, analys, syntes och reflektion över resultatet). Ange vilken roll du har haft i projekten
 • Du som söker medlemskap som inredningsarkitekt måste bifoga material som utvisar konstnärlig förmåga.

Ansök om medlemskap här!