Ansökan om medlemskap - Sveriges Arkitekter

Ansök om medlemskap

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla arkitekter från de fyra professionerna, byggnad, inredning, landskap och planering – gör som 90 procent av Sveriges arkitekter och bli medlem hos oss.

För att kunna bli medlem ska du ha examen från en godkänd arkitektutbildning eller motsvarande kompetens.

Har du en kandidatutbildning och arbetar som arkitekt kan du bli aktiv medlem i Sveriges Arkitekter. Har du en avslutat arkitektutbildning (motsvarande 5 år) och har arbetat som arkitekt i två år kan du dessutom få en yrkestitel. Uppfyller du dessa krav vid ansökan om medlemskap får du automatiskt en yrkestitel. Är du redan medlem kan du ansöka om att få yrkestitel.

Sveriges Arkitekter process för bedömning av utbildning

De flesta ansökningar om medlemskap och yrkestitel görs av kansliet och bygger på granskning av examensbevis och arbetsintyg. Vi kontrollerar om utbildningen är godkänd nationellt eller internationellt. Saknas sådant godkännande gör Sveriges Arkitekter en bedömning om din utbildning och kompetens motsvarar dessa godkända utbildningar. Denna bedömning görs av Sveriges Arkitekters invalsnämnd.

Ansökan

Sveriges Arkitekter behöver en rad underlag för att kunna behandla din ansökan om medlemskap och/eller yrkestitel. För aktivt medlemskap behövs minst en kandidatexamen. För yrkestitel krävs en arkitektexamen (motsvarande fem år) samt två års yrkeserfarenhet eller motsvarande.

Det här gäller för dig som:

Ansök om medlemskap