Ansökan om medlemskap - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla arkitekter från de fyra professionerna, byggnad, inredning, landskap och planering – gör som 90 procent av Sveriges arkitekter och bli medlem hos oss!

Ansök om medlemskap

För att kunna bli medlem ska du ha examen från en godkänd arkitektutbildning.

För dig som har kandidatexamen från arkitektutbildning inom EU är följande utbildningar godkända:
– Arkitektutbildningen vid KTH, LTH, Chalmers eller Umeå Arkitekthögskola
– Landskapsarkitektutbildningen vid SLU Alnarp eller SLU Ultuna
– Utbildningen i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola
– Inredningsarkitektutbildningen vid Konstfack
– Utbildningen i Arkitektur och Teknik vid Chalmers
– Designutbildningen vid HDK, under förutsättning att den sökande har tillräcklig arkitektinriktning på sina studier
– Alla utbildningar inom EU som motsvarar någon av ovanstående

Om du fortfarande studerar på någon av dessa utbildningar efter kandidatexamen, ska du inte söka aktivt medlemskap utan studentmedlemskap.

Handlingar som du ska skicka med i ansökan om medlemskap:
– Vidimerad kopia av examensbevis. Om du har fortsatt studera efter kandidatexamen och slutfört dessa studier, ska du också skicka examensbevis eller intyg på dem.
– Sökande från HDK måste dessutom skicka betygsutdrag eller intyg som visar att studierna haft en arkitektinriktning.

För dig som har examen från eller i huvudsak slutförda studier vid minst fyraårig arkitektutbildning:
– Har du gått en äldre utbildning och därför inte avlagt kandidatexamen måste utbildningen vara i huvudsak slutförd. Det räcker inte med tre års studier för att beviljas medlemskap. Däremot kan medlemskap beviljas om endast en mindre del av utbildningen återstår och du är yrkesverksam som arkitekt.

Handlingar som du ska skicka med i ansökan om medlemskap:
– Vidimerad kopia av examensbevis eller betygsutdrag.

För dig som har arkitektutbildning från land utanför EU:
För att Sveriges Arkitekter ska kunna behandla din ansökan om medlemskap måste du först låta Universitets- och Högskolerådet bedöma din utbildning.

Handlingar som du ska skicka med i ansökan om medlemskap:
– Yttrande från Universitets- och Högskolerådet.
– Vidimerade kopior av examensbevis, studieplan och betygsutdrag, på originalspråk och i svensk översättning.
– Eventuella andra handlingar som du anser stöder din ansökan. Det kan exempelvis vara intyg från yrkesverksamhet eller referenspersoner.

Ansökan behandlas av kansliet eller Sveriges Arkitekters invalsnämnd, beroende på innehållet i utbildningen.

För dig som har annan akademisk utbildning:
Du som saknar formell arkitektutbildning måste dels ha någon annan akademisk utbildning, dels visa att du förvärvat kunskaper som motsvarar kandidatexamen vid någon av de svenska arkitektutbildningarna.

Handlingar som du ska skicka med i ansökan om medlemskap:
– Vidimerade kopior av examensbevis och eller betygsutdrag från dina akademiska studier.
– Intyg från eventuella andra relevanta studier.
– CV och andra intyg som du anser stöder din ansökan. Det kan exempelvis vara intyg från yrkesverksamhet eller referenspersoner.
– Du som söker medlemskap som inredningsarkitekt måste bifoga material som utvisar konstnärlig förmåga.

Ansökan behandlas av Sveriges Arkitekters invalsnämnd.