Tävlingen om Fyrishov i Uppsala har gått in i steg två - Sveriges Arkitekter

Tävlingen om Fyrishov i Uppsala har gått in i steg två. Du kan se förslagen i steg två här efter avslutad bedömning.

Fyrishov AB, i samarbete Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på arenan Fyrishov i Uppsala. Tävlingen har föregåtts av en prekvalificering där sju deltagare valdes ut till tävlingens första steg. Tre förslag gick vidare till steg två. Juryn ska nu utse det vinnande förslaget. Vinnaren utses i december 2020.

Jury

  • Björn Wall, ordförande Fyrishov AB
  • Madeleine Andersson, 2:e vice ordförande Fyrishov AB
  • Claes Enskär, TF VD, Fyrishov AB
  • Caroline Hoffstedt, kommunalråd Uppsala kommun
  • Claes Larsson, stadsarkitekt Uppsala kommun
  • Karin Åkerblom, samhällsplanerare Uppsala kommun
  • Andreas Paulson, stadsarkitekt Haninge kommun, utsedd av Sveriges Arkitekter​
  • Christin Svensson, arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter​