Projekttävling Badutveckling Fyrishov är avgjord

Publicerad: 2020-11-30

Fyrishov AB, i samarbete med Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på arenan Fyrishov i Uppsala. Tävlingen är nu avgjord.

Tävlingen har föregåtts av en prekvalificering där sju deltagare valdes ut till tävlingens första steg. Efter avslutad bedömning i steg ett beslöt juryn att förslagen Norra stadsparken, Fyrishov Bryggan och Åbada å bada går vidare till tävlingens andra steg.

Juryn konstaterar att tvåstegstävlingen gett resultat. De tre kvarvarande förslagen har sammantaget utvecklats vidare i positiv riktning. Tack vare förändringar utifrån juryns medskick och ett fördjupat arbete med uppgiften syns avsevärda förbättringar i särskilt det vinnande tävlingsbidraget.

Vinnare efter steg två

Från bidraget Norra stadsparken.
Från bidraget Norra stadsparken av White Arkitekter.

Efter avslutad bedömning i steg två utser juryn Norra stadsparken till vinnande förslag i tävlingen och rekommenderar förslaget till genomförande. Första steget i kommande process är att ta fram ett underlag till ny detaljplan för området.

Norra stadsparken är ett helgjutet förslag som lyckas att både lyfta området som helhet och stärka Fyrishov som attraktivt och välkomnande besöksmål.

Ur juryns motivering

White Arkitekter

Ansvariga arkitekter: Jacob Melin och Thomas Landenberg.
Medverkande: Felipe Garcia, arkitekt. Mattias Nordström, landskapsarkitekt. Jonathan Nyman, landskapsarkitekt.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Vinnare utsedd i tävling för kvarteret Amfiteatern
Tävlingar

Vinnare utsedd i tävling för kvarteret Amfiteatern

Juryn har utsett ett vinnande förslag i Norrköpings kommuns marktilldelningstävling för innovativa bostäder i kvarteret Amfiteatern i Norrköping.
Publicerad:
Tävling om gångbro i Sundsvall har en vinnare
Tävlingar

Tävling om gångbro i Sundsvall har en vinnare

Juryn har utsett ett vinnande förslag i en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av en gångbro vid Sundsvalls Centralstation.
Publicerad: