Vinnare
Tävling

Projekttävling – Badutveckling Fyrishov

Publicerad: 2020-12-01

Fyrishov AB, i samarbete med Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på arenan Fyrishov i Uppsala. Tävlingen är avgjord.

I ett första steg kommer cirka 6-8 arkitektkontor att ingå i tävlingen. Inlämningskraven till detta steg är enklare till sin karaktär och en jury kommer från dem att utse de 2-3 förslag som de tror har bäst förutsättning att möta målsättningen med tävlingen. De utvalda förslagen kommer sedan att få vidareutvecklas i ett andra steg.

Syfte

Tävlingen syftar till att hitta det arkitektkontor att samverka med, som samlat bedöms ha den bästa förmågan att på ett prestigelöst och engagerat sätt utveckla projektet, genom dess olika etapper, i en fördjupad process med Fyrishov AB.

  • Att få flera nyskapande förslag till utformningen av området i sin helhet och till en ny simhall.
  • Att utse ett vinnande förslag som ska vara ekonomiskt genomförbart och utvecklingsbart i en fortsatt fördjupad process med beställaren.

Fyrishov AB kommer därmed, utan ytterligare annonsering, genom denna tävling handla upp arkitekttjänster för uppdraget att utveckla projektet ”Badutveckling Fyrishov”. I uppdraget ingår även att ta fram underlag till en ny detaljplan för badanläggningen där hela områdets förutsättningar och spännande möjligheter tas till vara.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består dels av att utforma en övergripande gestaltningsidé för anläggningen och dess framtida utveckling ur stadsbyggnadsperspektiv och dels av att utforma och gestalta en ny simhall som ska utöka den befintliga badanläggningen åt nordväst. Konceptet ska stärka och tillföra värden till anläggningen Fyrishov, grönstråket längs Fyrisån, kringliggande stadsdelar och staden som helhet och utgöra underlag till fortsatt detaljplanearbete.

Jury

  • Björn Wall, ordförande Fyrishov AB
  • Madeleine Andersson, 2:e vice ordförande Fyrishov AB
  • Claes Enskär, TF VD, Fyrishov AB
  • Caroline Hoffstedt, kommunalråd Uppsala kommun
  • Claes Larsson, stadsarkitekt Uppsala kommun
  • Karin Åkerblom, samhällsplanerare Uppsala kommun
  • Andreas Paulson, stadsarkitekt Haninge kommun, utsedd av Sveriges Arkitekter​
  • Christin Svensson, arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter​
Vinnare