Badutveckling Fyrishov är avgjord

Fyrishov AB, i samarbete med Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på arenan Fyrishov i Uppsala. Tävlingen är nu avgjord.

Tävlingen har föregåtts av en prekvalificering där sju deltagare valdes ut till tävlingens första steg. Efter avslutad bedömning i steg ett beslöt juryn att förslagen Norra stadsparken, Fyrishov Bryggan och Åbada å bada går vidare till tävlingens andra steg.

De tre förslagen som gick vidare från tävlingens första steg:

Juryn konstaterar att tvåstegstävlingen gett resultat. De tre kvarvarande förslagen har sammantaget utvecklats vidare i positiv riktning. Tack vare förändringar utifrån juryns medskick och ett fördjupat arbete med uppgiften syns avsevärda förbättringar i särskilt det vinnande tävlingsbidraget.

Vinnare efter steg två

Efter avslutad bedömning i steg två utser juryn Norra stadsparken till vinnande förslag i tävlingen och rekommenderar förslaget till genomförande. Första steget i kommande process är att ta fram ett underlag till ny detaljplan för området.

Norra stadsparken är ett helgjutet förslag som lyckas att både lyfta området som helhet och stärka Fyrishov som attraktivt och välkomnande besöksmål.

Ur juryns motivering

Från bidraget Norra stadsparken.
Från bidraget Norra stadsparken av White Arkitekter.

White Arkitekter

Ansvariga arkitekter: Jacob Melin och Thomas Landenberg.
Medverkande: Felipe Garcia, arkitekt. Mattias Nordström, landskapsarkitekt. Jonathan Nyman, landskapsarkitekt.

2:a plats – Fyrishov bryggan

Från förslaget Fyrishov bryggan, ÅWL Arkitekter.
Från förslaget Fyrishov bryggan, ÅWL Arkitekter.

ÅWL Arkitekter

 • Andreas Liljefors, kommunikatör.
 • James Rosen, arkitekt.
 • Cecilia Holmström, arkitekt.
 • Fredrik Ericsson, visualiserare.
 • Jonna Nordheim, grafisk design.
 • Karin Axi, landskapsarkitekt.
 • Maja Forsberg, landskapsarkitekt.
 • Maria Glassel, arkitekt.
 • Malin Pappila, arkitekt.
 • Maria Bergvall, landskapsarkitekt.
 • Maria Maandi, arkitekt.
 • Oskar Widmark, landskapsarkitekt.
 • Sara Revström, landskapsarkitekt.
 • Philip Barsan, arkitekt.
 • Steffi Starck, arkitekt.

3:e plats – Åbada å bada

Från förslaget Å bada å bada, Erséus Arkitekter.
Från förslaget Å bada å bada, Erséus Arkitekter.

Erséus Arkitekter och Mareld Landskapsarkitekter

 • Peter Erséus, uppdragsansvarig arkitekt
 • Fredric Scherman, uppdragsansvarig arkitekt
 • Ossian Quigley Berg, arkitekt
 • David Gillberg, arkitekt
 • Mareld: Oskar Ivarsson, uppdragsansvarig landskapsarkitekt
 • Josefine Askfelt, landskapsarkitekt
 • Fanny Davidsson, landskapsarkitekt

Läs artikel i tidningen Arkitekten: Parken blev utgångspunkt för nya badet i Uppsala

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Tävlingen om Fyrishov i Uppsala har gått in i steg två

Tävlingen om Fyrishov i Uppsala har gått in i steg två

TävlingProjekttävling – Badutveckling Fyrishov
Tävlingen om Fyrishov i Uppsala har gått in i steg två. Du kan se förslagen i steg två här efter avslutad bedömning.
Tävlingsprogram för Badutveckling Fyrishov

Tävlingsprogram för Badutveckling Fyrishov

TävlingProjekttävling – Badutveckling Fyrishov
Tävlingen för Badutveckling Fyrishov är nu påbörjad. Fyrishov AB, i samarbete Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på arenan Fyrishov i Uppsala.