Vinnare utsedd i tävling – Station Haga

Efter avslutad bedömning har juryn utsett bidraget “Gläntan” av Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure till vinnare i projekttävlingen om stadsrummet vid station Haga i Göteborg.

Tävlingen arrangerades av Göteborgs Stad i samarbete med Västtrafik, Västfastigheter, Trafikverket och Sveriges Arkitekter.

Vinnande förslag:

Gläntan
Gottlieb Paludin Architects och ÅF Infrastructure AB

Ur juryns motivering:

Att placera Västlänkens nya station i en kulturhistoriskt känslig miljö är en svår uppgift, som i Gläntan fått en lågmäld och till synes självklar lösning. Gläntans styrka ligger i hur väl förslaget förenar park- och stationsmiljöer till en sammanhängande helhet. Stationsområdena vid Pusterviksplatsen och i Kungsparken öppnar sig som två gläntor i den engelska parken och ramas in av stora träd och sittmurar. Stationsmiljöerna vävs samman av en vacker markbeläggning med mönster av smågatsten, granithällar och stenmjöl som leder resenären till och från bussar och spår. Förslaget är utformat med lika stor känsla för platsens kulturhistoria som för mobilitet och stadsliv. Projektet är ett inspirerande exempel på hur stora infrastrukturprojekt kan bli en integrerad del av en historisk stadsmiljö.

Juryns utlåtande samt övriga bidrag

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

• Sanna Isaksson, projektledare Västlänken station Haga, Trafikkontoret, Göteborgs Stad

• Gunilla Gombrii, landskapsarkitekt, Trafikkontoret, Göteborgs Stad

• Sandra Trzil, arkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

• Björn Siesjö, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

• Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare, Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad

• Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket

• Karin Malmquist, projektledare Västlänken, Trafikverket

• Carolina Lundberg, arkitekt, Västtrafik

• Henrik Skoglund, projektledare, Västfastigheter

• Johanna Wiklander, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter

• Elin Henriksson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter

Jurygruppens sekreterare har varit Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär har varit Patrik Nolbeck, Göteborgs kommun.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Tävling station Haga i Göteborg – se tävlingsförslagen

Tävling station Haga i Göteborg – se tävlingsförslagen

TävlingInbjuden tävling om stadsrummet vid station Haga i Göteborg
Göteborgs Stads Trafikkontor bjöd in arkitektteam till en projekttävling för stadsrummet vid station Haga i Göteborg. Juryn har valt ut fem tävlingsförslag som du hittar här.
Förslag 1 – Fläta samman

Förslag 1 – Fläta samman

TävlingInbjuden tävling om stadsrummet vid station Haga i Göteborg
Se förslaget och ladda ner som PDF.