Tävling station Haga i Göteborg – se tävlingsförslagen

Göteborgs Stads Trafikkontor bjöd in arkitektteam till en projekttävling för stadsrummet vid station Haga i Göteborg. Juryn har valt ut fem tävlingsförslag som du hittar nedan. De visas också på Göteborgs Stadsmuseum 15-29 januari 2020.

I våras bjöd Göteborgs Stad in arkitektteam till en projekttävling för stadsrummet vid Västlänkens station Haga. Tävlingen arrangeras i samarbete med Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter. Tävlingens syfte är att få fram ett gestaltningsförslag med ett tydligt helhetsgrepp och hög kvalitet på gestaltning av stadsrummet runt framtida station Haga.

De fem tävlingsförslagen kan du se nedan och de visas upp på Göteborgs Stadsmuseum under perioden 15 till 29 januari 2020. I februari 2020 offentliggör juryn det vinnande förslaget. Vem som står bakom respektive tävlingsförslag är hemligt fram till dess, även för juryn.

Bakgrund

Station Haga är en del av Västlänken som började byggas sommaren 2018. Trafikverket ansvarar för den underjordiska stationen och dess uppgångar. Västtrafik bygger ett resecentrum som en sömlös fortsättning av huvuduppgången i Kungsparken. Göteborgs Stad ansvarar för det anslutande stadsrummet. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området samt tillhörande genomförandebeslut för stadsutveckling. I det senare ingår ett beslut om att investera 660 miljoner kronor i utvecklingen av området.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Vinnare utsedd i tävling – Station Haga

Vinnare utsedd i tävling – Station Haga

TävlingInbjuden tävling om stadsrummet vid station Haga i Göteborg
Efter avslutad bedömning har juryn utsett bidraget "Gläntan" av Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure till vinnare i projekttävlingen om stadsrummet vid station Haga i Göteborg.
Förslag 1 – Fläta samman

Förslag 1 – Fläta samman

TävlingInbjuden tävling om stadsrummet vid station Haga i Göteborg
Se förslaget och ladda ner som PDF.