Tävling

Tävling om Norrköpings nya centralstation

Publicerad: 2023-05-04

Norrköpings kommun bjuder in till projekttävling för Norrköpings nya centralstation. Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Norrköpings kommun planerar för en ny centralstation med anledning av den framtida utbyggnaden av Ostlänken som är en ny järnväg mellan Järna och Linköping. Tyngdpunkten i tävlingen är utformning av centralstationens funktion, och gestaltning av omkringliggande offentliga miljöer och stadsbyggnadsstruktur.

Mål med projektet är att skapa ett nytt centralstationsområde med levande offentliga rum; en framtidens bytespunkt och ett signum för ett tryggt, säkert och hållbart Norrköping.

Bakgrund

Den nya centralstationen placeras strax norr om den befintliga järnvägsstationen och ska utgöra en regional nod som omges av en framtida stadsutveckling av hela Södra Butängen. Ostlänken ger ökad kapacitet och kortare restider, och innebär exempelvis att restiden mellan Stockholm och Norrköping blir under 50 minuter och att fler pendeltåg kan trafikera sträckan mellan Linköping och Norrköping.

I begreppet Norrköpings nya centralstation ryms järnväg, perronger och hållplatser samt parkering och resenärsservice. Den omgivande stadsmiljön rymmer allmän plats i form av gator, parker och torg.

Tävlingsuppgift

Tävlingsuppgiften är att utforma en strukturplan för Norrköpings nya centralstation med angränsande ytor och funktioner, som är fullt integrerad i Butängens nya innerstadsmiljö. Uppgiften är också att gestalta en stations- och stadsmiljö som främjar ett hållbart resande och stärker Norrköpings identitet.

I tävlingsuppgiften ingår inte att gestalta den nya stationsbyggnaden i detalj, eller att ta fram en konstruktionslösning av bro och järnväg.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska senast vara arrangören tillhanda den 11 juni 2023 i e-avrop.

E-avrop är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna intresseanmälan. Frågor rörande projekttävlingen ställs via e-avrop, funktion för frågor och svar.

Preliminär tidplan

  • Inbjudan till intresseanmälan, 3 maj
  • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan, 23 maj
  • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan, 26 maj
  • Sista dag för inlämning av intresseanmälan, 11 juni
  • Intervjuer (digitalt), 15–16 juni
  • Meddelande till utvalda intressenter, 26 juni – 2 juli
  • Startmöten för tävlingen, september
  • Inlämning av tävlingsförslag, 8 december
  • Tillkännagivande av juryns beslut, 8–15 mars 2024.