Tävling om gångbro i Sundsvall

Trafikverket anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av en gångbro över bangården vid Sundsvalls Centralstation, som är ett riksintresse för kulturmiljön. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Nu är det dags anmäla intresse till tävlingen. Sista dagen att anmäla är den 29 april 2022. Därefter kommer upp till sex lag väljas ut att delta. Anmäl ditt intresse på Kommers.

Syfte

Tävlingens syfte är att få väl gestaltade och utvecklingsbara förslag för gångbron samt för dess anslutningar till den kulturmiljömärkta centralstationen.

Syftet är också att, utan föregående annonsering, handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet i det fortsatta arbetet med framtagande av bygghandlingar för utförandeenprenad.

Tävlingsuppgift

Tävlingsuppgiften är att utforma en 60 meter lång väderskyddad gångbro över bangården. I uppgiften ingår att utforma nedgångar till plattformarna och en anslutningsbyggnad mot befintlig stationsbyggnad. Eftersom gångbron och dess omgivning ska hanteras som en helhet ingår även landskapsanpassning.

Preliminär tidplan

 • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 22-04-22
 • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 22-04-26
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 22-04-29
 • Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: mitten av maj 2022
 • Startmöte för tävlingens steg 1: slutet av maj 2022
 • Inlämning av tävlingsförslag steg 1: slutet av juni 2022
 • Start för tävlingens steg 2: slutet av september 2022
 • Inlämning av tävlingsförslag steg 2: början av november 2022
 • Tillkännagivande av juryns beslut: december 2022

Jury

 • Anders Vilhelmsson, projektledare, Trafikverket
 • Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket
 • Anders Bolin, bitr stadsbyggnadsdirektör, Sundsvalls kommun
 • Hans Gillgren, arkitekt, Gillark Design AB
 • Ibrahim Coric, chef Underhåll Järnvägssystem Byggnadsverk och Bankropp, Trafikverket
 • Malin Mirsch, SYSTRA, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Erland Montgomery, AIX Arkitekter, arkitekt SAR/MSA, utsedd av
  Sveriges Arkitekter

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Förslag till tävling om gångbro i Sundsvall – steg 1

Förslag till tävling om gångbro i Sundsvall – steg 1

TävlingTävling om gångbro i Sundsvall är avgjord
Trafikverket anordnade en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av en gångbro över bangården vid Sundsvalls Centralstation. Tävlingen är avgjord och här kan du se första stegets samtliga förslag.